Štefan Janšák

14. 9. 1886
Osuské
—  8. 4. 1972
Bratislava
Pseudonym:
Dr. Peter, Dr. Skranský, Dr. Skrant, Osušan, Podhájsky
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra, próza

Životopis autora

R. 1900 – 07 študoval na gymnáziu v Hodoníne, 1907 – 14 odbor vodné stavby na Vysokom učení technickom v Brne. R. 1914 – 16 úradník Obchodnej banky v Skalici, 1916 – 18 účastník prvej svetovej vojny, 1918 – 20 pracovník Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska v Žiline a v Bratislave, 1920 – 28 bratislavskej expozitúry Ministerstva verejných prác, 1928 – 45 prednosta Št. stavebnej služby pre Slovensko, 1945 – 48 zástupca povereníka pre dopravu a verejné práce, 1948 – 58 prednášal archeológiu na Filozofickej fakulte UK, 1956 – 60 aj na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Mimoriadne literárne činný, čo sa premietlo do 20 samostatných knižných publikácií a do okolo 400 publikovaných štúdií. Autor monografie Praveké sídliská s obsidiánovou industriou na východnom Slovensku (1935), vysokoškolskej učebnice Základy archeologických výskumov v teréne (1955), monografických práce a populárno-náučných esejí: Lovci hlinených perál (1934), Staré osídlenie Slovenska (1938), Predveké Slovensko (1948), Brány do dávnoveku (1966)historickej novely Holíčska krásna Helena (1967). Podstatnu časť jeho historiografickej spisby vyplnila biografistika - monografie: Daniel Lichard (1912), Život Štefana Fajnora (1935), Andrej Kmeť  (1941), Život dr. Pavla Blahu 1 – 2 (1947) a Dr. Ján Petrikovič (1967). Jeho literárne dielo zavŕšili beletrizované spomienkové knihy Boli časy, boli… (1971) a Posledný suplikant (1973).