Štefan Konkol

7. 4. 1943
Kežmarok
—  27. 10. 2019
Žáner:
odborná literatúra, populárne žánre, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XVII.

HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. VI.

ŤAPAJOVÁ, Elena: Urob všetko, čo je v tvojich silách (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 1. 4. 2009, č. 7, s. 12.

FERKO, Miloš: Jednoducho, presvedčivo. Štefan Konkol: Pohrobok (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 27. 8. 2008, č. 18, s. 5.

LITECKÝ, František: Cena za jednoduchosť (Štefan Konkol: Miešanci 3 b. diel /Krvavá pyramída/). In: Knižná revue, roč. XIII, 19. 2. 2003, č. 4, s. 5.

ŠAH: Štefan Konkol – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 4, s. 159.

VLNKA, Jaroslav: Divočina za hranicami hlavného prúdu. Štefan Konkol – Alexanadra Pavelková: Miešanci (Kláštor). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 5, s. 124 – 125.

FERKO, Miloš: Orys a Verbaska po druhý raz (Štefan Konkol – Alexandra Pavelková: Miešanci 2. diel. Kláštor). In: Knižná revue, roč. XI, 31. 10. 2001, č. 22, s. 5.

HEREC, Ondrej: Dobré, silné, čiže fantasy po slovensky (Štefan Konkol, Alexandra Pavelková: Miešanci). In: Knižná revue, roč. X, 27. 9. 2000, č. 20, s. 5.