Štefan Krčméry

26. 12. 1892
Mošovce
—  17. 2. 1955
Pezinok
Pseudonym:
Ján Jesom, Ujo Štefan
Žáner:
literárna veda, poézia, próza
Štefan KRČMÉRY, manželka → Hela Krčméryová, syn → Ivan Krčméry, dcéra → Jela Krčméry-Vrteľová. R. 1903 – 07 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, 1907 – 11 na ev. lýceu, 1911 – 15 na ev. teologickej akadémii v Bratislave. R. 1915 – 16 bol kaplánom v Krajnom, 1917 – 18 v Bratislave, 1918 redaktor Národných novín, 1919 – 32 tajomník  Matice slov. v Martine, od 1932 sa liečil na Orave, 1933 v Ženeve, 1933 – 34 žil a sčasti pracoval v Slovanskom seminári v Prahe, potom sa presťahoval do Bratislavy, 1936 žil v Nitre, 1943 – 47 v Martine, 1947… Čítať ďalej