Štefan Kýška

14. 7. 1914
Žilina
—  18. 10. 1984
Žilina
Pseudonym:
Jožo Dubeň, Štefan Jamský
R. 1925 – 32 absolvoval št. reálku v Žiline, pedagogickú kvalifikáciu získal na učiteľských ústavoch v Turčianskych Tepliciach a v Banskej Bystrici, 1948 – 49 študoval francúzštinu, nemčinu a slovenčinu na Pedagogickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave (nedokončil). R. 1932 – 48 pôsobil ako učiteľ na ľudových a meštianskych školách v Strečne, Dolnom Vadičove, Bošáci, Omšení, Lúkach pod Makytou, vo Varíne a v Žiline, 1948 na učňovskej škole v Žiline, 1948 – 49 redaktor vo vydavateľstve Práca v Bratislave, 1949 – 68 prekladateľ v… Čítať ďalej