Štefan Moravčík photo 2

Štefan Moravčík

22. 12. 1943
Jakubov
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza

Autor o sebe

MORAVČÍK, Štefan: Básnik sám doma so svojou poéziou – po rokoch. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 9, s. 106 – 113.

MORAVČÍK, Štefan: Básnik sám doma so svojou poéziou – v mladosti. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 9, s. 101 – 105.

MORAVČÍK, Štefan: Moje srdce patrí Záhoriu (v Zlatej knihe Záhoria). Na prezentácii knihy. In: Knižná revue, roč. XIV, 3. 3. 2004, č. 5, s. 1.

MORAVČÍK, Štefan: Moje srdce patrí Záhoriu. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 12, s. 12 – 19.

MORAVČÍK, Štefan: Ako som písal zbierku Čerešňový hlad. In: Rak, roč. VII., 2002, č. 9, s. 27 – 30.