Štefan Oľha

3. 5. 1936
Solivar
—  19. 8. 2009
Košice

Výberová bibliografia

Autor neuved.: Opustili nás – Štefan Oľha. In: Knižná revue, roč. XIX, 2. 9. 2009, č. 18, s. 11.