Štefan Sandtner photo 1

Štefan Sandtner

30. 4. 1916
Pezinok
—  14. 8. 2006
Bratislava
Pseudonym:
Adam Výška, Cyril Hora, Dominik Vŕba, Fidel Čas, Ján Brest, Ferko Vek, Peter Skala
Žáner:
poézia

Výberová bibliografia

CABADAJ, Peter: Revoltujúca literatúra (30. výročie pádu komunistického režimu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 2, s. 18 – 25.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 8.

GREŠOVÁ, Monika: Mučivý príbeh prvej blahoslavenej Slovenky. In: Sme, roč. 24, 23.12.2016, č. 297, príl. Magazín-Víkend, s. VI.

-TK KBS-: Odhalili pamätnú tabuľu Štefanovi Sandtnerovi. In: Katolícke noviny, roč. 131, 28. 9. 2016, č. 34, s. 4.

CABADAJ, Peter: S básňou je deň krajší. (K storočnici narodenia Štefana Sandtnera). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 4, s. 18 – 21.

ELIÁŠOVÁ, Andrea: Môj výnimočný duchovný učiteľ Štefan Sandtner. (Spomienka). In: Katolícke noviny, roč. 130, 3. 5. 2015, č. 18, s. 20.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII.

VEIGL, Svetloslav: Ľútoriadky za Štefanom Sandtnerom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 10, s. 115 – 116.

MIKULA, V. a kolektív: Slovník slovenských spisovateľov. Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2005.

BÁTOROVÁ, M.: Malá veľpieseň. In: Literárny týždenník, 16, 2003, č. 8.

Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Vydavateľstvo SSS a SNK, Bratislava – Martin 2001.

ERDZIAK, P.: Obrovská sila viery. In: Nové slovo, 8, 1998, č. 29.

JAVOROVÁ, Monika: Cesta k láske (Štefan Sandtner: Žalár môj žaltár). In: Knižná revue, roč. VIII, 11. 11. 1998, č. 23, s. 3.

LIBA, P.: Básnické svedectvo väzňa. In: Kultúra, 1, 1998, č. 5.

ŠABÍK, Vincent.: Poézia v okovách. Poesis in catena. Štefan Sandtner: Žalár môj žaltár. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 10, s. 125 –128

BREZÁK, F.: Požehnané životné jubileum. In: Katolícke noviny, 111, 1996, č. 19.

KLAS, T.: Štefan Sandtner: Stromy. In: Verbum, 7, 1996, č. 5.

KONDRÓT, V.: Abeceda stromov. In: Pravda, 6, 21. 5. 1996.