Štefan Sandtner photo 1

Štefan Sandtner

30. 4. 1916
Pezinok
—  14. 8. 2006
Bratislava
Pseudonym:
Adam Výška, Cyril Hora, Dominik Vŕba, Fidel Čas, Ján Brest, Ferko Vek, Peter Skala
Žáner:
poézia

Životopis autora

Štefan Sandtner pochádza z Limbachu. V rokoch 1929 – 1938 študoval na saleziánskom gymnáziu v Šaštíne, zmaturoval na gymnáziu v Kláštore pod Znievom (1938). Teológiu študoval na pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme (1939 – 1943). Súčasne študoval slovenčinu a históriu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. (V tom čase redigoval študentský časopis Nezábudky.) Vysvätený bol 23. marca 1943 v Bazilike Santa Cuoro (Bazilike Svätého srdca). Pôsobil v saleziánskych formačných domoch v Hronskom Beňadiku, Trnave, Hodoch pri Galante, v Šaštíne. V rokoch 1943 – 1948 redigoval saleziánsky časopis Mládež a misie. V apríli 1950 boli kláštory zrušené a Š. Sandtner bol odsúdený na pätnásť rokov „za velezradu“. Väznený bol v Leopoldove, Bratislave, Ilave a Mírove. Na slobodu sa dostal amnestiou v roku 1960. Po rehabilitácii a doliečení pracoval ako skladový robotník v OSP v Pezinku, a to až do odchodu do invalidného dôchodku v roku 1968. Od roku 1989 žil v bratislavskom saleziánskom domove dona Bosca a redigoval časopis Don Bosco. Zomrel 14. augusta 2006 v Bratislave.