Štefan Sokol

25. 12. 1927
Zvolenská Slatina
—  29. 6. 2009
Pseudonym:
Štefan Martin Sokol
Žáner:
dráma, rozhlasová tvorba, scenáristika
R. 1943 – 47 študoval na priemyselnej škole v Banskej Bystrici, 1948 – 53 na Filmovej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe. R. 1947 – 48 technický úradník v Považských strojárňach v Považskej Bystrici, 1953 – 56 pedagóg na Filmovej fakulte Akadémie múzických umeni v Prahe, 1956 – 64 dramaturg v Slov. filme v Bratislave, 1964 – 65 referent pre film na Ústrednom výbore KSS v Bratislave, 1965 – 72 dramaturg Slov. filmu v Bratislave, od 1972 vedúci tvorivej skupiny v Slov. filme. Autor hier Rodinná slavnosť (1971), Antónia a vojna alebo Niet mieru pod… Čítať ďalej