Štefan Strážay photo 1

Štefan Strážay

10. 11. 1940
Igram
Žáner:
poézia

Napísali o autorovi

Lyrická energia je u Strážaya modelovaná krátkym rozmerom básne a pritlmenou obraznosťou, ktoré vyúsťuje do zvláštnej decentnosti podania.

Albín Bagin

V Strážayovej básni, ktorá nemá nadpis a ktorá chce byť básnickou poznámkou na okraj náhodného životného pozorovania, cítime zreteľne jemný, nevtieravý lyrický pátos pozdvihnutia do chápavého nadhľadu, ktorý nás vyslobodzuje z bezvýznamnosti a ťaživosti triviálne malého.

František Miko

Dve Strážayove polohy – polohy básne, ktorá chce byť skutočnosťou, a básne, ktorá sa autorite reality natoľko vzpiera, že je takmer iba básňou – sa navzájom nevylučujú, naopak, takáto koexistencia je vari najlepším spôsobom ich existencie.

Valér Mikula

Strážayova báseň je deziluzívna a v tomto zmysle pravdivá, aj keď sa táto dezilúzia spája s vedomím straty krásy a pohody, ako ju ponúka práve romantizujúca predstava zapadajúceho slnka a belasého neba.

Peter Zajac
 
Básnická zbierka Sestra je typickou autorovou poetickou meditáciou nad skutočnosťou, ktorá sa prejavuje v rovine básne ako jednoduchosť motívov – výjavov z každodenného života – ale aj ako maximálna jednoduchosť výrazu. Odtiaľ pramení pocit, že Strážay podáva realitu i jej víziu. V tejto jednote skutočného a videnia skutočného je Strážayova osobitosť ako básnika.
Ján Števček