Štefan Strážay photo 1

Štefan Strážay

10. 11. 1940
Igram
Žáner:
poézia

Výberová bibliografia

MACHEJ, Zbigniew: Lyrika v časoch cynizmu. Normalizačné texty poézie Štefana Strážaya. In: Fraktál, roč. 7, 2024, č. 1, s. 67 – 81.

NÁDASKAY, Viliam: Okruhy poézie normalizačného obdobia (výber básní aj s komentármi). In: Fraktál, roč. 7, 2024, č. 1, s. 44 – 45.

ŠAH: Pripomíname si (Štefan Strážay – 80). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 11, s. 156 – 157.

ŠRANK, Jaroslav: Reč električiek v slovenskej poézii. In: Vlna, roč. 21, 2019, č. 81, s. 20, 21.

ŠRANK, Jaroslav: Mojich desať (Štefan Strážay: Môžem si vybrať). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 4, s. 58 – 59.

JUHÁSOVÁ, Jana: Od vecnosti v básni k nadtextovej alegórii (Malé nehody vo veľkom tanci smrti). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 1, s. 124 – 129.

MIKULA, Valér: Mojich 10 (Štefan Strážay: Ofélia). In: Editoriál, roč. 1, 2018, č. 4, s. 13.

RÁCOVÁ, Veronika: Spracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 306.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Kniha týždňa: Štefan Strážay, básnik sveta "malých vecí". In: Pravda, 19. 3. 2018.
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/462810-kniha-tyzdna-zoltan-redey-basnik-sveta-malych-veci/

REBRO, Derek: Žena nie je jedna – ani u Strážaya. (Nové čítanie). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 10, s. 74 – 85.

ŠAH: Pripomíname si. Štefan Strážay – 75. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 11, s. 158.

BRIŠKÁR, Juraj: Interpretácia básne Štefana Strážaya Tiché leto. (Interpretačnou cestou). In: Vertigo, 3, 2015, s. 17 – 18.

GAVURA, Ján: Interpretácia básne Štefana Strážaya Tiché leto. (Interpretačnou cestou). In: Vertigo, 3, 2015, s. 19 –  20 a 23.

RÉDEY, Zoltán: Interpretácia básne Štefana Strážaya Tiché leto. (Interpretačnou cestou). In: Vertigo, 3, 2015, s. 24 – 32.

ZAMBOR, Ján: Interpretácia básne Štefana Strážaya Tiché leto. (Interpretačnou cestou). In: Vertigo, 3, 2015, s. 14 – 16.

ŽEMBEROVÁ, Viera: Päťkrát päť – o sebareflexii básnikov prítomnosti. In: Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015, s. 207– 213.

CHROBÁKOVÁ REPAR, Stanislava: Poézia Štefana Strážaya pod drobnohľadom literárnej vedy. In: Romboid, roč. I, 2015, č. 1 – 2, s. 61 – 66.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Skladanie portrétu Štefana Strážaya (Editor Valér Mikula). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXIV, 25. 6. 2014, č. 13, s. 6.

ZAMBOR, Ján: Malá úvaha o básni Štefana Strážay Výročie smrti. In: Tvorba, roč. XXIV. (XXXIII.), 2014, č. 2, s. 20 – 21.

MIKULA, Valér: Z akademických lektúr. In: Knižná revue, roč. 23, 30. 4. 2013, č. 9, s. 20.

ŠAH: Štefan Strážay – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 11, s. 159.

HEVEŠIOVÁ, Jana – STRÁŽAY, Štefan: Ak sa nič deje, je to cesta do ničoty. Rozhovor s básnikom Štefanom Strážayom. In: Knižná revue, roč. XI, 7. 2. 2001, č. 3, s. 16.

ŠAH: Pripomíname si (Štefan Strážay). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 11, s. 157 – 158.

HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.

ZAJAC, Peter: Tvorivosť literatúry, 1990, s.  93 – 103.

ŠIMONOVIČ, J.: Účasť na syntéze. In: Strážay, Š.: Básne. Bratislava 1978, s. 199 – 205.

MIKULA, V.: Hľadanie systému obraznosti, 1987, s. 109 – 126.