Štefan Strážay photo 1

Štefan Strážay

10. 11. 1940
Igram
Žáner:
poézia

Životopis autora

Štefan STRÁŽAY sa narodil 10. novembra 1940 v Igrame. Absolvoval ruský a slovenský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil ako stredoškolský profesor na Strednej ekonomickej škole v Poprade (1964 – 1970), potom sa vrátil do Bratislavy do literárneho mesačníka Slovenské pohľady (1970 – 1972). Do roku 2000 pracoval ako redaktor a vedúci editor vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. V súčasnosti žije v Bratislave.