Štefan Suchý

24. 5. 1946
Nechválova Polianka
Žáner:
odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba

Výberová bibliografia

ŠAH: Štefan Suchý – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 5, s. 159.

HEVEŠI, Marián: Suchý, tento "očarený Rusín" (Štefan Suchý: Aspirín). Recenzia. In: RAK, roč. XIV, 2009, č. 4, s. 41 – 42.