Štefan Suchý

24. 5. 1946
Nechválova Polianka
Žáner:
odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba

Životopis autora

Štefan SUCHÝ v r. 1961 – 64 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Humennom, 1964 – 70 na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. R. 1970 – 71 pracovník Ústredného výboru Kultúrneho zväzu ukrajinských pracujúcich v Prešove, 1971 – 72 Čs. rozhlasu v Prešove, 1973 – 94 učiteľ na Strednom odbornom učilišti strojárskom v Snine, od 1995 pracovník Metodického centra v Prešove. Prvé verše uverejnil v literárnych zborníkoch Mladé víno (1986) a Letá a zimy (1974). Napísal básnickú zbierku Rusínsky spevník (1993), knihy humorných poviedok Andy sadá na vlak večnosti (1995) a Ako Rusnáci relaxujú (1997). V ukrajinčine vydal zbierky básní Horská višňa (1986) a Sulčná kompozícia (1987). Pre rozhlas napísal hry Ruleta, Skleróza, Vybrané úryvky zo Starého a Nového zákona, Vladyka alebo Dobrý učeník Ježišov. Vydal knihu poézie a prózy Aspirin, deťom adresoval zbierku veršov Slon na Kyčari (obe 2006). Venuje sa pedagogicky zameranej spisbe, autor učebnice rusínčiny Azbukarnja (2004), zostavovateľ  viacerých čítaniek pre rusínske menšinové školy.