Štefan Žáry photo 1

Štefan Žáry

12. 12. 1918
Poniky
—  25. 8. 2007
Bratislava
Žáner:
dráma, esej, literatúra faktu, poézia, pre deti a mládež, próza, iné

Výberová bibliografia

BLAHA, Anton: Kto sa smeje, nemôže sa mračiť (Jaroslav Rezník: Spisovatelia v anekdotách). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 16.

KOČÍK, Tibor: Košická literárna scéna na pozadí mizérie "normalizácie". In: Slovenské pohľady, roč. IV + 135, 2019, č. 2, s. 89.

ŠAKOVÁ, Jaroslava: Nadrealizmus zo surrealizmu zrodený? In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 108 –118.

MARTINCOVÁ, Janka: Nadrealista zakorenený v domovskej zemi (K storočnici Štefana Žáryho). In: Literárny týždenník, roč.XXXI, 12. 12. 2018, č. 43 – 44,  s. 11.

URBANOVÁ, Eva: "Trhá sa clona ako pavučina..." alebo Štefan Žáry po sto rokoch. In: FRAKTÁL, roč. 1, 2018, č. 1, s. 90 – 97.

CHUDA, Michal: Dúha (Štefan Žáry). In: Postoj, 21. 1. 2018.
https://www.postoj.sk/30025/duha-stefan-zary

VLNKA, Jaroslav: K chápaniu smrti v nadrealistickej poézii. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 130, 2014, č. 10, s. 82 – 89.

JUHÁSOVÁ, Jana: Znaky procesionálnosti v Žáryho litanickej básni Telo (1941).  In: Varia XVII. Ružomberok : FF KU, SJS pri SAV v Bratislave, 2010, s. 195 – 201.

REZNÍK, Jaroslav (na odovzdávaní cien LF v Klube slovenských spisovateľov 23. 6. 2005). Cena Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2004. Štefan Žáry: Bratislavský chodec. In: Knižná revue, roč. XV, 3. 8. 2005, č. 16 – 17, s. XIII.

MATEJOV, Radoslav: O jednej prechádzke... (Štefan Žáry: Bratislavský chodec). In: Knižná revue, roč. XV, 19. 1. 2005, č. 2, s. 5.

ČOMAJ, Ján: Pozoruhodný projekt a jeden šperk navyše. Štefan Žáry: Bratislavský chodec. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 3, s. 116 – 118.

TOMÁŠ, Radoslav – ŽÁRY, Štefan: Verše píšem na kolene (Rozhovor s básnikom, prozaikom a prekladateľom Štefanom Žárym). In: Knižná revue, 16. 9. 2004, č. 19, s. 12.

TOMÁŠ, Radoslav: Štefan Žáry: Orchidea nostalgis (Náš tip). In: Knižná revue, 23. 6. 2004, č. 13,  s. 1.

ŠAH: Štefan Žáry – 85. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 12, s. 157 – 158.

HOCHEL, I.: Dotyky, sondy, postoje, Nitra, 2003, s. 130 – 131.

-mat-: Kniha, ktorá rozpráva, nadáva, spieva... (Štefan Žáry: Spanilej múzy osídla). In: Knižná revue, roč. XII., 26. 6. 2002, č. 13, s. 3.

BŽOCH, J.: Stratený svet bohémy, In: Sme, 17. 1. 2002, s. 25.

GAŠINEC, Eduard: Nedopovedané spisovateľské anekdotárium. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 6, s. 151 – 153.

PETRO, Peter: Slovenská surrealistická poézia: Univerzalizmus a nacionalizmus. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 11, s. 35 – 39.

HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.

ŠVIHRAN, Ladislav: Veselá spisovateľská chasa (Štefan Žáry: Anekdotický slovník). In: Knižná revue, roč. VI, 25. 9. 1996, č. 19, s. 5.

VLNKA, Jaroslav: Dve strany jednej básne. Štefan Žáry: Malá letná suita. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 9, s. 145 – 146.

BŽOCH, J.: Básnik moderného zraku. In: Bžoch, J.: Literárne soboty. Bratislava 1990.

BŽOCH, J.: Žáryho zlatoústi rozprávači. In: Bžoch, J.: Literárne soboty. Bratislava 1990.

BŽOCH, J.: Žáryho umenie portrétu. In: Romboid 1989, č. 1.

PETRÍK, V.: Štefan Žáry – prozaik. In: Romboid, 1989, č. 3.

NOGE, J.: Július Noge číta Štefana Žáryho. In: Romboid, 1979, č. 11, s. 15 – 19.

MIKO, F.: Poézia, človek, technika, Bratislava 1979, s. 168 – 182.

ŠMATLÁK, S.: Proteus zápasí s Anteom. In: Slovenské pohľady, 1978, č. 12.

BŽOCH, J.: Nadrealistove juvenílie; Päťdesiatnik Štefan Žáry; Poézia moderného človeka. In: Kontakty, Výber statí o literatúre, Slovenský spisovateľ 1970.

MAGALOVÁ, Gabriela: Inovácia (Štefan Žáry: Malá letná suita). In: Knižná revue, roč. VI, 10. 4. 1996, č. 7, s. 5.

PLINTOVIČ, I.: Básnická tvorba Š. Žáryho. Bratislava 1967.

ŠMATLÁK, S.: Žáry prozaik. In: Žáry, Š.: Kde citróny kvitnú. Bratislava 1962, s. 267 – 274.