Štefan Žáry photo 1

Štefan Žáry

12. 12. 1918
Poniky
—  25. 8. 2007
Bratislava
Žáner:
dráma, esej, literatúra faktu, poézia, pre deti a mládež, próza, iné

Životopis autora

Štefan ŽÁRY sa narodil 12. decembra 1918 v Ponikách, kde bol jeho otec učiteľom. Neskôr sa rodina presťahovala do Banskej Bystrice. Tam v roku 1938 zmaturoval. V rokoch 1938 – 1942 študoval na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave slovenčinu a nemčinu. Roku 1942 nastúpil na vojenskú službu, roku 1944 sa dostal s vojenskou jednotkou do Talianska, kde redigoval vojenský časopis a vydal jednu zbierku básní. Po roku 1945 bol redaktorom Národnej obrody, v rokoch 1948 – 1950 pôsobil v Taliansku ako spravodajca Československej tlačovej kancelárie. Po návrate do Bratislavy pracoval na Zväze slovenských spisovateľov, neskôr sa stal redaktorom vydavateľstva Slovenský spisovateľ (1950 – 1952). V rokoch 1952 – 1966 bol jeho šéfredaktorom, v rokoch 1967 – 1970 riaditeľom. Po začiatku tzv. normalizácie musel z tohto postu odísť. Od roku 1970 sa venuje výlučne literatúre. Žil v Bratislave. Zomrel 25. augusta 2007.