Foto © Peter Procházka

Svetloslav Veigl

24. 12. 1915
Horňany
—  17. 2. 2010
Kráľová pri Senci
Pseudonym:
Andrej Smolko, Fr. Klárus, Klár, Svetloslav Veigl
Žáner:
poézia, literárna veda
Svetloslav VEIGL sa narodil 24. 12. 1915 v Horňanoch. Jeho občianske meno je Ferdinad Veigl. Študoval na gymnáziu v Ružomberku a v Levoči. Do františkánskej rehole vstúpil v Trnave (8. septembra 1932) a prijal latinské meno rehoľné meno Clarus, ktoré v literárnych prácach používa v poslovenčenej forme Svetloslav – oslavovateľ svetla. Po roku noviciátu v Trnave maturoval na Gymnáziu v Malackách (v roku 1936). Študoval na bohosloveckých fakultách v Salzburgu a v Bratislave, slovenčinu – filozofiu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity… Čítať ďalej