Svetozár Krno photo 1

Svetozár Krno

21. 10. 1955
Bratislava
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra

Výberová bibliografia

ČÁKY, Milan: KRNO, S.: Od Hokkaida po Južnú Kóreu. In: Civitas, č. 2, 2019, roč. 25, Nitra: UKF 2017, s. 15, ISBN 80-8050-775-9

MIČÁKOVÁ, Nadežda: Profesor Krno predstavil Svidníčanom svoje putovanie po Číne In: Týždenník DUKLA, č. 43, 2019, elektr. verzia:  e-Dukla, č. 2019/11/48, ISSN 1335 6798

ŠUĽA, Tibor: Návštevníci knižnice prešli od prameňa Gangy po indický Tibet In:

Žijem v Ružomberku: Správy z Ružomberka a okolia,

ttps://www.zijemvrk.sk/clanok/spravy/navstevnici-kniznice-presli-od-pramena-gangy-po-indicky-tibet, 21.03.2019

ČÁKY, Milan: Pribudli dva esejistické cestopisy. In: Civitas, č. 2, 2018, roč. 24, Nitra: UKF 2017, s. 14, ISBN 80-8050-775-9

DÓRIOVÁ, Eva: Aj do Nepálu presakuje komercia. Naše Vráble, č. 8, 2018, 26.4.2018, roč. 15, s 5, ISSN 1339–0414.

Svetobežník Svetozár Krno v Hlohovci. In: Hlohovecká televízia, 25.5.2018

http://www.hcregion.sk/hcregion.php?docid=160&adr=ksZmG5OXSpE

Takto chutí svet – Island a Švédsko – slovom a  obrazom  In: http://turistika.hlohovecko.sk/takto-chuti-svet-island-a-svedsko-slovom-a-obrazom/, 20.4.2018

ČÁKY, Milan: Nová štvorica esejistických cestopisov autora Svetozára Krna z vydavateľstva Karpaty-Infopress, Bratislava 2017. In: Civitas. Nitra: Univerzita Nitra, č. 1, 2017, roč. 23, Nitra: UKF 2017, s. 16.

ČÁKY, Milan: Svetozár Krno: Monzúnový Sečuán a čínsky sever. Bratislava: Karpaty-Infopress 2015, 176 s. In: Civitas. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, roč. 22, 2016, č. 1, s. 15.

(ČE): Svetozár vie bojovať. (rozhovor) In: My. Nitrianske noviny, roč. 25, č. 19, s. 10, 16.-22.5.2016, (2016).

BAČOVÁ, Katarína: Islandom pešo a sám. Od Grónskeho mora prešiel až k Atlantiku. (rozhovor) In: webmagazin teraz.sk. 21. mája 2016.
Dostupné na: http://webmagazin.teraz.sk/cestovanie/island-expedicia-svetozar-krno/6028-clanok.html
 
TUČNÁ, Eva: Svetozár Krno In: Honorabilis II. Nitra: UKF 2013, s. 120 – 121.

FÖLDEŠIOVÁ, Monika: Tichá krása ho dostala. (rozhovor) In: Nitra dnes 24, 20.11. 2011.
Dostupné na: http://nitra.dnes24.sk/ticha-krasa-ho-dostala-80940
 
KELE, František: Milan Rastislav Štefánik. Významný cestovateľ a jeho nasledovníci. Banská Bystrica: Dali-BB 2010, s. 157 – 159.

KELE, František: Niektorí významnejší cestovatelia Slovenska – druhá polovica 20. storočia. In: Geografia, GÚ SAV, roč. 15, 2007, č. 4, s. 85.

HOLÚBEK, Peter: Dvetisíc kilometrov od Železných vrát po Devín. In: Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, roč. 31, č. 2, s. 44 (2001).

VAJS, Ján: Od Železných vrát po Devín. In: Krásy Slovenska, roč. 78, 2001, č. 9 – 10, s. II.

HYNČICA, Pavel: Sedemdesiatosem dní po Karpatoch: cestopis o špecifických podobách turistického života v horách. In: Slovo, roč. 3, 2001, č. 33, s. 10.
Dostupné na: http://www.noveslovo.sk/c/24732/Sedemdesiatosem_dni_po_Karpatoch

TOMÁSCHOVÁ, Andrea: Dvetisíc peších kilometrov za 78 dní. Cestovateľ Svetozár Krno prezentoval svoju najnovšiu knihu. In: Košický večer, roč. 34, 18. 2. 2002, č. 34, s. 5.

WIELOCHA, Andrzej: Łuk Karpat po słowacku. In: Almanach karpatski. Płaj, roč. 17, jeseň 2002, s. 223 – 225.

Rozhovory

www.dobrodruh.sk/clanok/sveto-krno-cestovanie-mi-pripomina-vino-treba-si-ho-vychutnat-nie-pit-na-ex, 24.1.2019

Cestovateľ a politológ Svetozár Krno. Životný štýl In: 
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13051/145698
RTVS, Televízia 1, Generácia, 10:39-10:44, 13.1.2018
 
http://www.hcregion.sk/hcregion.php?docid=160&adr=ksZmG5OXSpE
Hlohovecká televízia, 25.5.2018
 
(http://www.outdoorfilmy.sk/clanky/svetozar-krno-priekopnik-slovenskej-expedicnej-turistiky/), 12.9.2017,

Autor neuved. – KRNO, Svetozár: Vydavateľstvo Karpaty-Inforpress (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XX, 14. 9. 2010, č. 19, s. 10.