Svetozár Krno photo 1

Svetozár Krno

21. 10. 1955
Bratislava
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra

Životopis autora

Publicista, pedagóg a autor cestopisov prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., vyštudoval žurnalistiku na FF UK v Bratislave. Štvrťstoročie pôsobí na Katedre filozofie a politológie Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde v roku 2011 získal profesúru. Prednášal politológiu aj na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vo vedeckej práci sa predovšetkým venuje osobitostiam spoločensko-politického vývoja v rozličných oblastiach Európy a Ázie. Sústreďuje sa na historický vývoj, mytologické, náboženské, kultúrne, literárne a filozofické tradície, prieskumné výpravy Európanov a vývoj politického systému v transformačnom procese. Je autorom devätnástich vedeckých monografií, viacerých učebníc a okolo dvesto odborných a vedeckých štúdií, recenzií či historických článkov. Roku 1991 s P. Kulašíkom a R. Tóthom napísal prvý politologický slovník -- Stručný politologický slovník, ktorý vyšiel v ČSFR (v slovenčine i v češtine). Od roku 1991 má vlastné vydavateľstvo Karpaty-Infopress. Ako autor literatúry faktu debutoval roku 2001cestopisom Dvetisíc kilometrov od Železných vrát po Devín. Nasledovali cestopisy Ak je na zemi raj (s Milošom Krnom, 2002), Od kaukazských ľadovcov po slnečný Tadžikistan (2003), Od prameňov Ussuri po kamčatské vulkány (2007), Od brehov Issyk-kulu po Pamír (2009), Zo sibírskeho Tibetu ku kolíske Džingischána (2011), Od prameňa Gangy po indický Tibet (2013), Monzúnový Sečuán a čínsky sever (2015), Zo slnečného Balkánu do srdca Európy (2017), Cestou-necestou za polárnym slnkom (2017),  Nepál v monzúnovom šate (2017), Od Atlantického oceánu po Egejské more (2017), Dvetisíc kilometrov od Železných vrát po Devín (2018, 2. rozšírené a prepracované vydanie), Farby, ľudia a báje južného Kaukazu (2018), Od Hokkaida po Južnú Kóreu (2019) a Z Devínskeho brala na Duklu (2021). Za túto knihu získal medzinárodnú Cenu Egona Erwina Kischa (2022). Od roku 1987 organizuje každoročne medzinárodný horský festival Expedície venovaný propagácií nekomerčným a nekonzumentským výpravám uskutočnených v posledných nedotknutých a málo dotknutých oblastiach sveta, ktoré sú prínosom nielen zo športového, ale aj z poznávacieho hľadiska.