Tamara Archlebová photo 1

Tamara Archlebová

28. 4. 1951
Bratislava
Žáner:
poézia, próza, scenáristika
Rodné meno:
Gályová
Krajina:
Maďarsko

Výberová bibliografia

Autor neuved.: Tamara Archlebová (nar. 1951, Bratislava) maturovala na maďarskom gymnáziu... In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 2, s. 19.

ŠAH: Tamara Archlebová – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 4, s. 158 – 159.

GYARFÁŠOVÁ, Oľga: Krehký obraz podvedomia (Tamara Archlebová: Ako Ruth odišla do jazera a iné sny /Sny versus realita/). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 5. 1. 2011, č. 1, s. 5.

VLNKA, Jaroslav: Na obežnej dráhe poézie (Tamara Archlebová: Mliečna dráha). In: Knižná revue, roč. XV, 31. 8. 2005, č. 18, s. 5.

ŤAPAJNOVÁ, E.: Drsná jemnosť snívaných básní. In Sme 13. 4. 2005
http://www.sme.sk/c/2008915/drsna-jemnost-snivanych-basni.html

DACAROVÁ, D.: Beh mliečnou dráhou v trvaní Kristových rokov. In Národná obroda 24. 2. 2005
http://www.obroda.sk/clanok/24581/Beh-mlieUnnou-drOThou-v-trvanON-KristovOSch-rokov/

VLNKA, J.: Na obežnej dráhe poézie. In Knižná revue 2005 č. 18.