Tamara Archlebová photo 1

Tamara Archlebová

28. 4. 1951
Bratislava
Žáner:
poézia, próza, scenáristika
Rodné meno:
Gályová
Krajina:
Maďarsko

Životopis autora

Tamara ARCHLEBOVÁ, predtým Levická,  rod. Gályová sa narodila v Bratislave 28. 4. 1951 v rodine novinárov-prekladateľov maďarskej národnosti (matka, Oľga L. Gályová bola aj spisovateľka). Je kritička výtvarného umenia, novinárka, prekladateľka a spisovateľka. Maturovala na maďarskom gymnáziu v Bratislave, vyštudovala dejiny výtvarného umenia na Filozofickej fakulte UK. Od r. 1976 pôsobila ako kritička výtvarného umenia. Pracovala v časopisoch Výtvarný život, Verejnosť, PROFIL, Kultúrny život, Harmonia, v Encyklopedickom ústave SAV. Odborné články publikovala na Slovensku (Új szó, Kalligram, Irodalmi Szemle, Večerník, SME, Výtvarný život, Romboid, Dotyky, Literárny týždenník, Slovenské pohľady, Kultúrny život, Profil, Mosty, Domino, OS, Nové slovo a i.), aj v Česku (Ateliér) či Maďarsku (Művészet). Hlavnou oblasťou jej záujmu bolo akčné a konceptuálne umenie. Bola kurátorkou niekoľkých výstav. Popritom sa venovala písaniu v maďarskom aj v slovenskom jazyku. Debutovala básnickou zbierkou v maďarčine Ugye, ez nem igaz? (Však to nie je pravda?, 2000). V slovenčine jej vyšli básnické zbierky Mliečna dráha (2005) a prozaická kniha Ako Ruth odišla do jazera a iné sny (2010). Napísala dva filmové scenáre, z ktorých jeden (v spolupráci s režisérkou Zuzanou Piussi) r. 2008 sfilmovali pod názvom Babička, a zahrala si v ňom samu seba (72 min. hraný dokument).
Je členkou Klubu nezávislých spisovateľov. Žije v Bratislave.