Tamara Heribanová

6. 5. 1985
Žáner:
pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

HALVONÍK, Alexnader: Tamara Šimončíková Heribanová: Pendleri (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 4, s. 123 – 125.

KASARDA, Martin: Tamara Heribanová: Neukončené vzťahy priťahujú pozornosť (Rozhovor). In: Sme, roč. 27, 1. 3. 2019, č. 51, príloha Magazín o knihách, s. I a IV.

Autor neuved.: Tamara Šimončíková Heribanová je autorkou próz... In: Dotyky, roč. XXX, 2018, č. 4, s. 53.

BODACZ, Bohuš: Tamara Heribanová  (Malá doba ľadová (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 12, s. 116 – 117.

PRIBYLINCOVÁ, Barbara: Milé... Tamara Heribanová: Predavačky bublín. In:  Dotyky: časopis pre mladú literatúru a umenie. Roč. 23, č. 2 (2011), s. 69 – 70

KULIHOVÁ, Lucia: V labyrintoch ženskej duše (Tamara Heribanová: Predavačky bublín). In: Knižná revue, roč. XX, 24. 11. 2010, č. 24, s. 10.