Tamara Heribanová

6. 5. 1985
Žáner:
pre deti a mládež, próza
Rodné meno:
Heribanová

Výberová bibliografia

HALVONÍK, Alexnader: Tamara Šimončíková Heribanová: Pendleri (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 4, s. 123 – 125.

KASARDA, Martin: Tamara Heribanová: Neukončené vzťahy priťahujú pozornosť (Rozhovor). In: Sme, roč. 27, 1. 3. 2019, č. 51, príloha Magazín o knihách, s. I a IV.

Autor neuved.: Tamara Šimončíková Heribanová je autorkou próz... In: Dotyky, roč. XXX, 2018, č. 4, s. 53.

BODACZ, Bohuš: Tamara Heribanová. Malá doba ľadová (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 12, s. 116 – 117.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Pokus o detabuizáciu na tému: Priblížiť sa jazyku a mysleniu súčasných detí (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 25.

RUŽIČKOVÁ, Silvia: Tamara Heribanová: Malá doba ľadová (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 3. 6. 2015, č. 11, s. 6 – 7.

DUKÁTOVÁ, Natália: Misia splnená. In: Knižná revue, roč. XXV, 11. 2. 2015, č. 3, s. 13.

Autor neuved.: Na cestách (Misia Eva v Thajsku, Malá doba ľadová). In: Knižná revue, roč. XXIV, 10. 12. 2014, č. 25 – 26, s. 2.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Na ceste k porozumeniu (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 28.

MATEJOV, Radoslav – HERIBANOVÁ, Tamara: Kniha plná lásky (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXII, 12. 12. 2012, č. 25 – 26, s. 9.

-rm-: Srdiečkami (Misia Eva, prísne tajné). In: Knižná revue, roč. XXII, 14. 11. 2012, č. 23, s. 3.

PRIBYLINCOVÁ, Barbara: Milé... Tamara Heribanová: Predavačky bublín. In:  Dotyky: časopis pre mladú literatúru a umenie, roč. 23, 2011, č. 2, s. 69 – 70

KULIHOVÁ, Lucia: V labyrintoch ženskej duše (Tamara Heribanová: Predavačky bublín). In: Knižná revue, roč. XX, 24. 11. 2010, č. 24, s. 10.