Tatiana Jaglová photo 1

Tatiana Jaglová

31. 1. 1945
Bratislava

Výberová bibliografia

Autor neuved.: Tatiana Jaglová, spisovateľka, prozaička, scenáristka, novinárka, redaktorka, vyštudovala...(+ ukážka z pripravovaného románu, ktorý vyjde v roku 2020). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 5. 6. 2019, č. 21 – 22, s. 10 – 11.

KENDA, Milan: Tatiana Jaglová: Šielaný nápad. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 116 – 118.

ŤAPAJOVÁ, Elena: V labyrintoch ženskej duše (Tatiana Jaglová: Deň motýľa). In: Knižná revue, roč. XX, 24. 11. 2010, č. 24, s. 10.