Teodor Križka photo 1

Teodor Križka

8. 6. 1956
Košice
Žáner:
editorská činnosť, esej, poézia, pre deti a mládež

Výberová bibliografia

CABADAJ, Peter: Solúnski bratia v súradniciach slovenskej literatúry (Pred 1150 rokmi zomrel Konštantín Filozof). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 8 – 22.

ŠAH: Teodor Križka – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 160.

DŽUNKOVÁ, Katarína: Slovanské objatie. Hlavnú cenu na deviatom ročníku festivalu slovanskej poézie vo Varne získal slovenský básnik Teodor Križka. In: Literárny týždenník, 1. 7. 2015, č. 25 – 26, s. 12.

VLNKA, Jaroslav: Teodor Križka: Beata Nox (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 126, 2010, č. 2, s. 130 – 131.

RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XIII – XIV.

REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XV.

MARŠÁLEK, Ján: Dobré verše zostávajú (Teodor Križka: Beata Nox). In: Knižná revue, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. 5.

VLNKA, Jaroslav: Takmer celá pravda o liečivej sile poézie (Teodor Križka: Skorocely). In: Knižná revue, roč. XIX, 1. 4. 2009, č. 7, s. 4.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

PETROVSKÝ, Karol – KRIŽKA, Teodor: Päťdesiatnik Teodor Križka (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVI, 30. 8. 2006, č. 18, s. 2.

JANÍK, Pavol: Túžba po kráse a poznaní . Teodor Križka: Smädná voda. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 2, s. 115 – 116.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

SLIACKY, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC 2005.

ŠTEVČEK, P.: Krásne a pravdivé, alebo, Rozum metafory v duchovnej poézii. In: Kultúra, 6, 2003, č. 23.

VEIGL, Svetloslav: Za Boha a národ. Teodor Križka: Pošepkala vločka nehu do oblôčka. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, č. 9, s. 122.

CHRENKOVÁ, E.: Kým anjel zloží dlane. In: Kultúra, 4, 2001, č. 13.

JANÍK, P.: Zo všetkého najväčšia je láska (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 12.

HAJKO, D.: Pravda nespočíva v extrémoch. In: Literika, 2, 1997, č. 3.

TAZBERÍK, J.: Pravdy sa pominú, pravda zostáva (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 7.

VAŠKO, I.: O potrebe kultúrnosti i etiky a čo s nimi súvisí. In: Romboid, 22, 1987, č. 6.

KRÁTKA, K.: Naše interview s Teodorom Križkom. In: Nové slovo mladých, 6, 1983, č. 3.