Teodor Križka photo 1

Teodor Križka

8. 6. 1956
Košice
Žáner:
editorská činnosť, esej, poézia, pre deti a mládež

Životopis autora

Teodor KRIŽKA sa narodil 8. júna 1956 v Košiciach. V rokoch 1971 – 1975 bol študentom Strednej priemyselnej školy dopravnej v Košiciach. Rok pôsobil ako učiteľ na základných školách v Bidovciach a vo Veľkej Ide (1975 – 1976). V rokoch 1977 – 1983 študoval na Literárnom inštitúte M. Gorkého – oddelenie poézie. V roku 1983 krátky čas pôsobil ako redaktor týždenníka Nové slovo. Onedlho prestúpil do redakcie vydavateľstva Smena (1983 – 1990), kde pôsobil ako vedúci pôvodnej tvorby. Nasledujúce dva roky redigoval v Spolku sv. Vojtecha obnovený mládežnícky časopis Plameň. Na prelome rokov 1992 a 1993 pôsobil na Ministerstve kultúry SR. Päť rokov zastával funkciu pracovníka Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky ako poradca pre kultúru, cirkev a školstvo (1993 – 1998). V roku 1998 založil v Bratislave časopis Kultúra, týždenník závislý od etiky, ktorý nadväzuje na odkaz rovnomennej katolíckej kultúrnej revue, najmä na obdobie jej redigovania Ladislavom Hanusom. Je jeho vydavateľ i šéfredaktor.