Teofil Klas

12. 11. 1940
Trnava
Pseudonym:
Laco Kriváň
Žáner:
esej, literárna veda, poézia, prekladateľská činnosť
Vlastné meno:
Jozef Zavarský

Výberová bibliografia

HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách. Teofil Klas / Algoritmické zratúvanie, In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 7 – 8, s. 148 – 149.

(zdroj: https//spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/zavarsky-jozef): Noblesný majster duchovnej poézie. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 11. 11. 2020, č. 39 – 40, s. 16.

Autor neuved.: Knižná ponuka 2020 (Spolku slovenských spisovateľov, Vyd. SSS, Kultúrno-lit. akadémie a Edície mladých slov. autorov časopisu Dotyky). Poézia: Teofil Klas: Algoritmické zratúvanie: Verše z rokov 2017 až 2020. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 11. 11. 2020, č. 39 – 40, príloha s. 13.

ŠAH: Pripomíname si (Jozef Zavarský / Teofil Klas – 80). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 11, s. 157.

Autor neuved. Novinky Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov (Teofil Klas: Algoritmické zratúvanie. Milan Abelovský: Teta Mona s Lízou). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 14. 10. 2020, č. 35 – 36, s. 15..

HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách (Teofil Klas / Trnavský nádych). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 11, s. 120.

MARŠÁLEK, Ján: Teofil Klas: Z ozvukov krásy (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 4, s. 134 – 136.

CIFRA, Štefan: Teofil klas, občianskym menom Jozef Zavarský... (medailón a ukážky z tvorby: Teofil Klas: V imaginárnom čase). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 12. 12. 2018, č. 43 – 44,  príl. Literatúra 4/2018, s. VII.

HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách (Teofil Klas / Gorazdov odkaz). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 115.

MATLÁKOVÁ, Zlata: Dve zaujímavé stretnutia (Trnavská poetika v treťom roku svojho trvania). In: Lit:erárny týždenník, roč. XXXI, 9. 5. 2018, č. 17 – 18, s. 2.

GRUPAČ, Marián – BRENDZA, Boris – KLAS, Teofil: Dobrá báseň... plynie zo srdca. In: Dotyky, roč. XXVII, 2015, č. 4, s. 2 – 7.

ŠAH: Pripomíname si. Teofil Klas – 75. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 11, s. 158.

ČOMAJ, Ján: Sedem viet o siedmich knihách. Teofil Klas: Kozmické ticho. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 6, s. 112.

FORDINÁLOVÁ, Eva: Teofil Klas: Grálová sonáta. Eucharistická poéma. (Recenzie). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130., 2015, č. 2, s. 136 – 138.

HOSTOVÁ, Ivana: A všetko vtáctvo sa nasýtilo ich tiel (Slovenská nedebutová poézia 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 6 – 7.

HOSTOVÁ, Ivana: Tvorba ako hľadanie a (najmä) strácanie čitateľa (Slovenská nedebutová poézia 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XV.