Theo H. Florin photo 1

Theo H. Florin

10. 4. 1908
Dolný Kubín
—  11. 3. 1973
Dolný Kubín
Pseudonym:
Juraj Podbrezanský, K. Kubínský, Ľubomír Teodorov, Theo H. Florin
Žáner:
poézia, odborná literatúra
Vlastné meno:
Teodor Herkeľ

Výberová bibliografia

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 13.

SEDLÁK, Ján: Z pamätí (I.). S Theom H. Florinom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 110, 1994, č. 4, s. 111 – 113.