Tibor Kočík photo 1

Tibor Kočík

5. 12. 1952
Košice
Žáner:
editorská činnosť, esej, poézia

Výberová bibliografia

Autor neuved.: Tibor Kočík (nar. 1952, Košice) vyštudoval etopédiu (Prešov) a žurnalistiku... In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 2, s. 35.

LAZORIŠÁK, Štefan: Tibor Kočík: Rok zasvätenca (recenzia). In: Dotyky, roč. XXX, 2018, č. 4, s. 67.

NAVRÁTIL, Martin: Slovenská poézia 2017 (Hodnotenie literatúry roku 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 87.

HAJKO, Dalimír: Tibor Kočík: Rok zasvätenca (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 4, s. 118 – 120.

ŠAH: Priipomíname si (Tibor Kočík – 65). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 12, s. 158.

ŠAH: Pripomíname si (Tibor Kočík – 60). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 128, 2012, č. 12, s. 160.

REBRO, Derek – KOČÍK, Tibor (Ad: Tibor Kočík – Derek Rebro, RAK č. 10/2009). Korešpondencia. In: Rak, roč. XIV, 2009, č. 11, s. 50 – 51.

KOČÍK, Tibor – REBRO, Derek (Ad: Derek Rebro: Reportáž, čo chce byť umením. RAK č. 6/2009). Korešpondencia. In: Rak, roč. XIV, 2009, č. 10, s. 54 – 59.

MARŠÁLEK, Ján: Poézia protikladov (Tibor Kočík: Zóna). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 125, 2009, č. 3, s. 109 – 111.

KORPA, J.: Byť (Rozhovor). In: Poetissimo (relácia), Slovenský rozhlas, Bratislava 4. 8. 2008.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2., rozš. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

MORAVČÍKOVÁ, Mária: Svet s menom Zóna (Tibor Kočík: Zóna). In: Knižná revue, roč. XVIII, 26. 3. 2008, č. 7, s. 5.

ŠAH: Tibor Kočík – 55. (Pripomíname si). Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 12, s. 159.

ČÚZY, L. – HOCHEL, I. – KÁKOŠOVÁ, Z.: Slovenská literatúra po roku 1989. Bratislava: LIC 2007.

DOKTOR, Vladislav: Výpoveď alebo symbolické entré? Tibor Kočík: Byť namiesto mať. (Recenzia). In: Rak, roč. XI., 2006, č. 9, s. 46 a 48.

BALÁŽ, Ireney: Poézia nie je len správa o dnešku (Rozhovor). In. Knižná revue, roč. XVI, 25 10. 2006, č. 22, s. 5.

HÁBER, Stanislav: Nenapíše – nežije (Tibor Kočík: Byť namiesto mať). In: Knižná revue, roč. XV, 2. 3. 2005, č. 5, s. 3.

BRENKUS, R.: Vo vede sa objavuje, v literatúre a umení tvorí (Rozhovor). In: Dotyky, 17, 2005, č. 2.

BŽOCH, J.: Od dravca cez outsidera k anonymnému rockerovi (T. Kočík: Byť namiesto mať). In: Sme, 13, 2005, č. 97.

BŽOCH, J.: Literárne štvrtky. Bratislava: Kalligram 2005.

HÁBER, Stanislav: Čo je dôležitejšie. Tibor Kočík: Byť namiesto mať. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 5, s. 115.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

HATALA, M.: Pohyb, ale uzavretý (T. Kočík: Vnútorný pohyb). In: Romboid, 39, 2004, č. 4.

ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

VLNKA, Jaroslav: Maratónsky bežec na "stovke". Tibor Kočík: Vnútorný pohyb (99 básní). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 5, s. 113 – 115.

BŽOCH, J.: Dva rôzne pohľady básnikov z východu (T. Kočík: Vnútorný pohyb). In: Sme, 11, 2003, č. 90.

KOPSOVÁ, J.: Chcete sa pozhovárať? (Rozhovor). In: Zrkadlenie (relácia), Slovenský rozhlas, Bratislava 4. 10. 2003.

AMRICHOVÁ, J.: Tibor Kočík. Personálna bibliografia. Košice: Verejná knižnica Jána Bocatia 2002.

HOCHEL, I.: Naliehavosť, rozmanitosť, hľadanie... In: T. Kočík: Vnútorný pohyb. Košice: Agentúra K-Kristíny Rybárovej 2002.

JUŠČÁK, P.: Všetko je v nás (Rozhovor). In: Amrichová, J.: Tibor Kočík. Personálna bibliografia. Košice: Verejná knižnica Jána Bocatia 2002.

KONDOR, J.: Nádej azúrovo čistá. In: Amrichová, J.: Tibor Kočík. Personálna bibliografia. Košice: Verejná knižnica Jána Bocatia 2002.

HOCHEL, I.: Štandard skúsenosti (T. Kočík: Medirytiny duše) In: Kultúrny život, 2, 2001, č. 7.

-mg-: Mozaika citov, zážitkov a spomienok (Tibor Kočík – Pavol Michalič: Medirytiny duše). In. Knižná revue, roč. XI, 21. 3. 2001, č. 6, s. 11.

REZNÍK, J.: Túry do literatúry. Bratislava: Vydavateľstvo Slovart 2001.

VLNKA, Jaroslav: Oduševnené duchamorné vzdychy. Tibor Kočík: Medirytiny duše. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 9, s. 108 – 110.

GAJDOŠ, Martin: Ako sa tká text. Tibor Kočík: Fragmenty z medzičasu. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 12, s. 112 – 113.

HOCHEL, Igor: Tvorivá metóda a jej obmedzenia. Tibor Kočík: Dlhá jazda, ružová záhrada. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 2, s. 84.

ANDRIČÍK, J.: Vnútorný pohyb. In: Z tvorivej dielne básnika (relácia), Slovenský rozhlas, Bratislava 14. 12. 1999.

HRÚZ, P.: Dlhá jazda, ružová záhrada. In: Slovenský rozhlas Bratislava, relácia Hronka, 4. 12. 1999.

MARŠÁLEK, J.: Odlišné poetiky (T. Kočík: Stretnutie voľných pádov). In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 11.

KONDRÓT, V.: Dva dobré košické hlasy (T. Kočík: Stretnutie voľných pádov). In: Pravda, 8, 1998, č. 285.

KOŠKOVÁ, H: Nejasné územie zážitkov (T. Kočík: Pohľadnice & skice). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 45.

JAVORKOVÁ, Monika: Aspoň miniatúry? (Tibor Kočík: Pohľadnice a skice). In: Knižná revue, roč. VIII, 4. 8. 1998, č. 16 – 17, s. 5.

VLNKA, J.: Nehybná hladina a premenlivé dno (T. Kočík: Premenlivé dno). In: Slovenské pohľady, 4, 1997, č. 11.

HAJKO, D.: Skepsa a nádej: Hodnotenie slovenskej poézie za rok 1995 (T. Kočík: Vnútrozemie). In: Literika, 1, 1996, č. 1.

MACSOVSZKY, P.: Hydra panelákovej poézie (T. Kočík: Vnútrozemie). In: Romboid, 31, 1996, č. 5.

HELMEROVÁ, N.: Muž s dušou ukradnutého detstva (T. Kočík: Vnútrozemie) In: Košický večer, 6, 1995, č. 239.

KOTIAN, R.: Rozpätie. In: Romboid, 21, 1986, č. 3.