Tibor Kočík photo 1

Tibor Kočík

5. 12. 1952
Košice
Žáner:
editorská činnosť, esej, poézia

Životopis autora

Tibor KOČÍK sa narodil 5. decembra 1952 v Košiciach. Maturoval na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Košiciach (1972). Je absolventom Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove, kde vyštudoval všeobecnú pedagogiku (1976) a špeciálnu pedagogiku (2002). Zároveň absolvoval štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1989). Pôsobil ako učiteľ (1976 – 1983), vydavateľský redaktor vo Východoslovenskom vydavateľstve Košice (1983 – 1984), novinár (1984 – 1988), tajomník krajskej pobočky Zväzu slovenských výtvarných umelcov a Slovenskej výtvarnej únie v Košiciach (1988 – 1990), umelec v slobodnom povolaní (1990 – 1991), zástupca šéfredaktora mesačníka Hlas demokracie (1991 – 1993). Od roku 1993 je zástupcom riaditeľa Liečebno-výchovného sanatória v Košiciach, zároveň bol v rokoch 1997 – 2000 vedúcim edície Siločiary vo vydavateľstve Slovo, a. s. Košice. V rokoch 1985 – 1988 redigoval literárnu prílohu Východoslovenských novín Dúha. Žije v Košiciach.