Tibor Uškert

8. 4. 1925
Štiavnické Bane
—  31. 7. 1991
San Francisco (CA, USA)
Žáner:
literatúra faktu, poézia, próza, publicistika
Tibor UŠKERT gymnaziálne štúdiá absolvoval v Banskej Štiavnici, kde r. 1943 maturoval, potom študoval právo na Právnickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, kde bol jedným z vedúcich aktivistov demokratickej mládeže. R. 1948 vylúčený z vysokoškolského štúdia, koncom r. 1948 emigroval do západného Nemecka, kde sa aktivizoval v utečeneckých táboroch s vlastnou filozofickou koncepciou kresťanského univerzalizmu, tu vydával aj časopis Nový človek. Od r. 1952 pôsobil vo Francúzsku, pokračoval v štúdiu práva na parížskej Sorbonne, získal titul doktora… Čítať ďalej