Timotea Vráblová photo 1

Timotea Vráblová

8. 6. 1968
Žáner:
literárna veda, pre deti a mládež

Výberová bibliografia

DZIAK, Dávid: Z priemerných rozprávok knižné hity alebo Súčasná pseudokritika detskej literatúry. In: BIBIANA, roč. XXV, 2019, č. 1, s. 36.

RUSŇÁKOVÁ, Petera: Brtáňová, Erika (ed.): Literárnohistorické kolokvium II. Barok (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 6, s. 477 – 480.

MIKULČÍKOVÁ, Gabriela: Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY v prvom polroku 2018. In: BIBIANA, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 62 – 64.

ŠAH: Timotea Vráblová – 50 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 6, s. 160.

GAVENDA, Marián – STANO, Milan – VRÁBLOVÁ, Timotea: Quo vadis (3) Zastavme sa a vnímajme sa. (Rozhovor). In: TV Lux, 2. 11. 2016.
http://www.tvlux.sk/archiv/play/11159

MAŠLEJOVÁ, Diana – VRÁBLOVÁ, Timea: Bratislava sa premení na Knižné hody. (Rozhovor). In: inba. Informačný magazín Bratislavy, 2015, č. 7 – 8, s. 18 – 19.

Autor neuved.: Timotea VRÁBLOVÁ sa narodila 8. júna 1968. Je vedecou pracovníčkou... (Na ceste k porozumeniu). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 23.