Titus Kolník

1. 1. 1932
Hrachovište
—  27. 11. 2017
Nitra
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra, publicistika

Výberová bibliografia

VLADÁR, Jozef: Za Titusom Kolníkom. Odišiel významný slovenský archeológ. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 13. 12. 2017, č. 43 – 44 , s. 5.

ŠAH: Titus Kolník – 85. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 1, s. 156.

DROZDOVÁ, Slávka: Ocenená edícia (Eva Kolníková, Titus Kolník, Daniel Škoviera, Pavol Valachovič: Územie Slovenska pred príchodom Slovanov). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 1. 2012, č. 1, s. 19.

CHLEBOVÁ, Zuzana: Cesta do dávnoveku (Titu Kolník – Eva Kolníková – Jozef Vladár: Ľudmila Cvengrošová a dávne Slovensko). In: Knižná revue, roč. XXI, 14. 9. 2011, č. 19, s. 11.