Titus Kolník

1. 1. 1932
Hrachovište
—  27. 11. 2017
Nitra
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra, publicistika

Životopis autora

Titus KOLNÍK v r. 1942 – 50 študoval na gymnáziu v Novom Meste nad Váhom, 1950 – 55 archeológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od r. 1954 pracovník Archeologického ústavu SAV v Nitre. Medzinárodne uznávaný predstaviteľ modernej slov. archeológie, ktorý sa špecializuje na štúdium i popularizáciu pamiatok z doby rímskej a sťahovania národov. V teoretickej činnosti sa sústredil na hodnotenie archeologických nálezov, osobitne sa venoval výtvarným prejavom a umeniu, čo dokumentujú monografie Skvosty antiky na Slovensku (1979), Römerzeitliche Gräberfelder in der Slowakei (1980), Staroveká plastika (1981), Rímske a germánske umenie na Slovensku (1984). Okrem knižných vydaní publikoval tlačou niektoré výskumné a popularizačné materiály (Pohľady do minulosti Považia, 1966, s J. Paulikom; Cífer – Pác, 1975 a i.), početné štúdie a články v domácich i zahraničných časopisoch a zborníkoch. Zúčastnil sa na tvorbe reprezentatívnej knihy dokumentov Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov (1998), spoluautor monografie o obci Šoporňa (2001) a o germánskej osade Branč (2007). Zomrel 27. 11. 2017.