Tomáš Gáll

21. 12. 1935
Záhradné
—  10. 8. 2017
Bratislava
Žáner:
poézia
Tomáš GÁLL po absolvovaní stredoškolského štúdia v Prešove (1949 – 51), kde zmaturoval v roku 1954, študoval históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1954 – 56) a teológiu na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Modre (1956 – 59). Po vojenskej prezenčnej službe (1959 – 61) pôsobil ako evanjelický kaplán v Lučenci, Ružomberku, Sučanoch a v Liptovskom Jáne (1961 – 65), ako námestný farár vo Vyšnej Boci (1965 – 66), od roku 1967 bol farárom v Pustých Úľanoch. Súčasne pracoval na Generálnom biskupskom… Čítať ďalej