Tomáš Horváth photo 1

Tomáš Horváth

23. 8. 1971
Bratislava
Žáner:
literárna veda, próza, iné

Autor o sebe

Sú dvaja Horváthovia. Divák (2002)

My rortyovci skôr povieme, že slovník a syntax, aké ponúka tento kód, pre nás nie zaujímavé a že by sme prípadne dali prednosť iným slovníkom a inej syntaxi. Rétorika histórie (2002)

Zaoberám sa tým, ako sa na pôde diskurzu myslenia o literatúre konštituoval jeho predmet – literatúra – a akým transformáciám podliehal. To písanie o literatúre stvorilo literatúru. Rétorika histórie (2002)