Tomáš Horváth photo 1

Tomáš Horváth

23. 8. 1971
Bratislava
Žáner:
literárna veda, próza, iné

Výberová bibliografia

DEBNÁR, Marek: Dejiny, presahy a konfrontácie (Slovenská literárna veda 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 28 – 29.

FERKO, Miloš: Tomáš Horváth: Tajomstvo a vražda. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 3, s. 135 – 138.

VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXVI – XXVII.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

HEVEŠI, Marián – KOPČA, Marek – POPOVIČ, Ivan  – ZELINKA, Milan: Najlepší žijúci slovenskí spisovatelia. In: Rak, roč. XII, 2007, č. 4, s. 36 – 41.

MITKA, Marek: Zo života literatúry. Tomáš Horváth: Antikvariát. (Recenzia). In: Rak, roč. XI., 2006, č. 7, s. 31 – 34.

GÁLIS, V.: Tomáš Horváth. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

PÁCALOVÁ, J.: Bla bla bla alebo ja, kuchynský robot (Tomáš Horváth: Aktikvariát). In: Vlna, 6, 2004, č. 20 – 21.

TURAN, Andy: Tomáš Horváth: Antikvariát. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 6, s. 112 – 113.

KOPČA, Marek: Čitateľ na C 4 (Tomáš Horváth: Divák). IIn: Knižná revue, roč. XIII, 30. 4. 2003, č. 9, s. 5.

PÁCALOVÁ, J.: Bábkohra (Tomáš Horváth: Divák). In: Romboid, 38, 2003, č. 1.

NAHÁLKA, Peter: "Poetika" edície. Vladimír Barborík: Pavel Hrúz (... a dielo), René Bílik: Ľubomír Feldek, Tomáš Horváth: Dušan Mitana. (Recenzie). In: Rak, roč. VII., 2002, č. 1, s. 44 – 46.

HIZSNYAN, G.: Hľadanie hranice medzi fraškou a životom. In: Slovenské divadlo, 50, 2002, č. 1.

HUDYMAČ, M.: Textové hry Tomáša Horvátha. In: Romboid, 37, 2002, č. 3.

NAHÁLKA, P.: „Poetika“ edície (Tomáš Horváth: Dušan Mitana). In: RAK, 7, 2002, č. 1.

RANKOV, P.: Bodaj by bestseller (Tomáš Horváth: Divák). In: Rak 7, 2002, č. 11 – 12.

KUZMÍKOVÁ, J.: Štúdia (nielen) o technike reprezentácie (Tomáš Horváth: Dušan Mitana). In: OS, 2001, č. 5.

MARČOK, V.: Zábava, ak by – (Tomáš Horváth: Vražda marionet). In: Javisko, 33, 2001, č. 2.

MATEJOV, Radoslav: Tomáš Horváth: Dušan Mitana (Palce na puzle doby). In: Knižná revue, roč. XI, 7. 2. 2001, č. 3, s. 3.

POKRIVČÁKOVÁ, S.: O textoch a ľuďoch (Tomáš Horváth: Dušan Mitana). In: Romboid, 36, 2001, č. 3.

SOUČKOVÁ, M.: Alternatívne interpretácie možných príbehov (Tomáš Horváth: Dušan Mitana). In: Romboid, 36, 2001, č. 3.

GÁLIS, Vladislav: Portrét RAK-a. Tomáš Horváth. In: Rak, roč. VI, 2001, č. 2, s. 52 – 53.

BALLA, Vladimír: Vieme, zámerne... (Tomáš Horváth: Zverstvo). (Konfrontácie). In: Romboid, 35, 2000, č. 3, s. 18 – 20.

BEASLEY-MURRAY, Tim: Ani genitálie už tak nevyčnievajú, ako kedysi (Tomáš Horváth: Zverstvo). (Konfrontácie). In: Romboid, 35, 2000, č. 3, s. 18 – 20.

KRČMÉRYOVÁ, E.: Rastie hrozno privysoko? (Tomáš Horváth: Zverstvo). In: Rak, 5, 2000, č. 3.

MARCELLI, M.: Zverstvá návštevníka čitární (Tomáš Horváth: Zverstvo). In: Os, 2000, č. 5.

PETŘÍČEK, M.: Na spiknutí spiknutím, neboli, Únikové vědení (Tomáš Horváth: Zverstvo). In: Os, 2000, č. 5.

TARANENKOVÁ, I.: Útrapy z rozumu (Tomáš Horváth: Zverstvo). In: Kultúrny život, 1, 2000, č. 8.

MARČOK, Viliam: Recesrasnda (Tomáš Horvárth: Zverstvo). In: Knižná revue, roč. X, 20. 12. 2000, č. 26, s. 5.

Autor neuved.: Tomáš Horváth (1971) – o ňom + ukážka z tvorby (T. Horváth: Zverstvo). In: Knižná revue, roč. X, 2. 2. 2000, č. 3, s. 4.

RASSLAFF, Ute: Poetika coolness? Mladá slovenská próza po roku 1989. In: Rak, roč. IV., 1999, č. 5, s. 24 – 32.

FERKO, Miloš. Pokusy o prestrihnutie (Tomáš Horváth: Vražda marionet). In: Knižná revue, roč. IX, 9. 6. 1999, č. 12, s. 5.

ŠPAČEK, J.: V labyrinte postmoderny (Tomáš Horváth: Vražda marionet). In: Romboid, 34, 1999, č. 10.

ŠULEJ, P.: Niekoľko náhlych vrážd (Tomáš Horváth: Vražda marionet). In: Os, 1999, č. 6.

GÁLIS, V.: Niekoľko unáhlených dojmov (Tomáš Horváth: Niekoľko náhlych konfigurácií). In: Rak, 3, 1998, č. 1 – 2.

RANKOV, Pavol: Tomáš Horváth: Niekoľko náhlych konfigurácií. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. VIII, 7. 1. 1998, č. 1, s. 1.

RANKOV, P.: Tomáš Horváth: Niekoľko náhlych konfigurácií (Môj tip). In: Knižná revue, roč. VIII,  7. 1. 1998, č. 1, s. 1.

ČIČMANEC, I.: Svet ako paródia seba samého (Tomáš Horváth: Akozmia). In: Romboid, 28, 1993, č. 10.

CVIKOVÁ, J.: Ako (Tomáš Horváth: Akozmia). In: Slovenské pohľady, 108, 1992, č. 11.

KASARDA, M.: S úsmevom šialenca (Tomáš Horváth: Akozmia). In: Kultúrny život, 26, 1992, č. 26.

MATEJOVIČ, P. – BARBORÍK, V. – ZAVARSKÝ, R. – BŽOCH, A.: Tomáš Horváth: Akozmia. In: Dotyky, 4, 1992, č. 7.

ŠKOTKA, M.: Smetisko slov (Tomáš Horváth: Akozmia). In: Literárny týždenník, 5, 1992, č. 46.