Tomáš Janovic photo 2
Foto©Peter Procházka

Tomáš Janovic

22. 5. 1937
Bratislava
Tomáš Janovic sa narodil 22. mája 1937 v Bratislave. Po maturite v Košiciach (1954) študoval slovenčinu a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1954 – 1960). Po skončení vysokej školy nastúpil do redakcie satiricko-humoristického časopisu Roháč, kde pracoval až do roku 1990. V súčasnosti žije v Bratislave a venuje sa literárnej tvorbe. Čítať ďalej