Tomáš Janovic photo 2

Tomáš Janovic

22. 5. 1937
Bratislava
—  14. 12. 2023
Žáner:
esej, literárna veda, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, scenáristika, iné

Napísali o autorovi

Schopnosť rozosmiať iných je ešte vzácnejšia ako hudobné nadanie... Janovic si vyberá pre svoj humoristický samostrel... odveké chyby jednotlivcov, akými sú hlúposť, závisť, pokrytectvo, hrabivosť, márnivosť, zbabelosť, snobizmus atď... Pri pozornejšom čítaní zistíme, že autorovi sa cez takto obrátenú optiku darí zachytiť neobyčajne veľa spoločensky závažných problémov... Janovic veľmi pozorne vníma dych našich čias a neváha vypovedať o všetkých závažných úžinách našich charakterov i úzkostiach doby... Je to autor, u ktorého živelne hravý a ironický prístup k veciam prerastá do filozofie... nechce nás rozosmiať od ucha k uchu, ale... pokúša sa za pomoci vtipu preniknúť do nášho vedomia.

Viliam Marčok

Satirik sa najčastejšie prezentuje odstupom, nadhľadom, istým chladom. Racionalita ako prameň vtipu, satirického šľahu je antipódom emocionality. Tomáš Janovic... predstavuje osobnú účasť, jeho veľa vecí skutočne mrzí, dokáže sa trápiť, záleží mu na zlepšení situácie... Účasť, zainteresovanie, prežívanie charakterizuje Janovicove satirické výkony... Vidiaci a vediaci nastavuje nám zrkadlo bez toho, aby nás bil a poučoval.

Vladimír Petrík

Kniha aforizmov „Neber to osobne!“ je normálnou odpoveďou na každodenné anomálie, hoci má aktuálny rozmer a zasiahne vás nepripravených. No ten, kto pozná Janovicov humor, vie, čo nastane pri čítaní: povznášajúci pocit a sebareflexia. (...) V aforizmoch je dôležitá hutnosť, humor, hĺbka myšlienky a príklon k realite. Janovic zachováva viacvrstevnosť žánru a má vzácny dar vidieť veci v iných súvislostiach a okoreniť ich. Často využíva zvukové štylistické figúry a posúva ich do roviny slovných hračiek, napr. „bulvarila myšička kašičku, veď ide o plnú kasičku“. Autor sa rád hrá, v jeho podaní sa obyčajné slová stávajú metaforami. Svoje myšlienky roztína na kusy a každý kus ukladá na samostatné miesto. Možnou nevýhodnou aforizmov je práve aktuálnosť, našťastie Janovicove aforizmy majú trvalejšiu platnosť.

Lucia Blažeková