Tomáš Straka photo 1

Tomáš Straka

15. 6. 1990
Košice
Tomáš Straka sa narodil 15.6. 1990 v Košiciach. Po absolvovaní základnej školy waldorfského typu, študoval na strednej odbornej škole sociálnu prácu a v roku 2013 získal bakalársky diplom v odbore aplikovaná etika na UPJŠ. Knižne debutoval básnickou zbierkou -- Paper back -- roku 2013. Roku 2014 vydal knižku -- Hrdina robotníckej triedy -- . Čítať ďalej