Tünde Mészáros

Bratislava
Krajina:
Maďarsko
Národnosť:
Maďarsko

Výberová bibliografia

planned:

* Katarína Kucbelová: Főkötő (Čepiec), vydaveľstvo Phoenix, Bratislava, apríl 2021

* Peter Balko: Akkor, Lošoncon (Vtedy v Lošonci), Kalligram, Budapešť, jún 2020
* Silvester Lavrík: Vasárnapi sakkpartik (Nedeľné šachy s Tisom), L’Harmattan, Budapešť, august 2020

publikované:

* V. S. Fischerová/V. H. Tóthová: A Mengele-lány (Mengeleho dievča), Animus, Bp., 2019

* A. Kalinová/J. Juráňová: Hét életem (Mojich 7 životov) Magvető, Bp., 2018

* Veronika Šikulová Tulipánból paprika (Domček jedným ťahom) L'Harmattan, Bp., 2017 

* Emily Lim: O hrdzavom koníkovi (The Tale of Rusty Horse) Verbarium, BA, 2017

* Emily Lim: O medvedíkovi, ktorý nepatril nikomu (Prince Bear…) Verbarium, BA, 2017

* Daniela Kapitáňová: Könyv a temetőről (Kniha o cintoríne) Magvető, Budapest, 2016

* Jana Beňová: Café Hyena. L'Harmattan, Bp, 2016

* Ondrej Štefánik: Ujjatlan város (Bezprsté mesto) Typotex, Bp, 2016

* Veronika Šikulová Hiányos fiasítás (Medzerový plod) L'Harmattan, Bp, 2016

* Linda Chapman: Egy csipetnyi titok (A Spoonful of Secrets) Pagony, Bp, 2016

* Linda Chapman: Cukor és Fahéj (Sugar & Spice) Pagony, Bp, 2015

* Kathy Kacer: Kúzelník z Osvienčimu (The Magician of Auschwitz), Verbarium, BA 2015
* K. Kacer: Tajomstvo Gabikinho príborníka (The Secret of Gabi’s…), Verbarium, BA 2015

* Veronika Šikulová: Menettérti (Miesta v sieti), L'Harmattan, Budapest, 2014

* Petra Nagyová-Džerengová: Klára és az iglu (Klára a iglu), Pagony, Budapest, 2014

* L. Bitton-Jackson: Szervusz, Amerika! (Hello, America), At home Gallery, Šamorín, 2014

* Tomáš Radil: Az auschwitzi fiúk (Ve čtrnácti sám v Osvětimi), Kalligram, Bratislava, 2014

* P. Nagyová-Džerengová: A javadat akarom (Chcem len tvoje dobro), Ulpius-ház, BP, 2013

* Petra Nagyová-Džerengová: Klára és a mumusok (Klára a mátohy), Pagony, BP, 2013

* Liane Schneider: Terka a bábätko (Conni und das neue Baby), Verbarium, Bratislava 2013

* L. Schneider: Terka ide do škôlky (Conni kommt in den Kindergarten) Verbarium, BA 2013

* Liane Schneider: Terka sa učí jazdiť (Conni lernt reiten), Verbarium, Bratislava 2013

* Livia Bitton-Jackson: Ezer évet éltem (I have lived a thousand years), At Home Gallery, Šamorín, 2012

* V. Marék: Boribonove narodeniny (Boribon születésnapja), Verbarium, Bratislava 2012

* V. Marék: Boribon a sedem balónikov (Boribon és a 7 lufi), Verbarium, Bratislava 2012

* Veronika Marék: Boribon je chorý (Boribon beteg), Verbarium, Bratislava 2012

* Petra Nagyová-Džerengová: Nézz magadra (Pozri sa na seba), Ulpius-ház, Budapest, 2012

* Václav Havel: A szabadság igézete (essays, speeches; co-translator, ed. G. Kovács László), Kalligram, Bratislava, 2012

* Pavol Rankov: Szeptember elsején (vagy máskor) (Stalo sa prvého septembra), Kalligram, Bratislava 2011

 

* preklady poviedok, esejí and štúdií (Kalligram, ExSymposion, Lettre International, Prágai Tükör, Best Literary Translations 2009, Magyar Napló, Opus, Tiszatáj, Irodalmi Szemle, Élet és Irodalom, Látó atď.)

* vybrané preklady súčasnej slovenskej literatúry v rôznych antológiách