Uršuľa Kovalyk

31. 12. 1969
Košice
Pseudonym:
Uršuľa Kovalyk
Žáner:
dráma, próza, scenáristika, iné

Stručná charakteristika

Slovenská kritika a literárna veda zaraďuje prozaickú tvorbu Uršule Kovalyk do feministickej línie novšej slovenskej literatúry; s feminizmom jej texty spájajú napríklad autori kapitoly Próza monografie Hľadanie súčasnosti. Slovenská literatúra začiatku 21. storočia, (Csiba – Passia – Taranenková, 2014, s. 57), vo feministickom kontexte ich interpretuje aj Marta Součková v knihe P[r]ózy po roku 1989 (2009, s. 375 – 401). Dôsledne zdôraznená ženská perspektíva, tematizácia telesnosti, sexuality a silných emocionálnych pút medzi ženami, tzv. sisterhood, detabuizácia násilia páchaného na ženách, najmä v rodinných a partnerských vzťahoch, kritický opis patriarchálnych mechanizmov kultúry – predovšetkým tieto prvky, prítomné najmä v prvých dvoch zbierkach poviedok Kovalyk, zdôvodňovali umiestnenie jej tvorby v rámci feministického písania. Od feminizmu sa tiež samotná autorka nedištancovala, na rozdiel od iných, nielen slovenských spisovateliek, ktoré sa radšej vyhýbajú takýmto jasným deklaráciám.

 

Rafał Majerek
(In.: www.plav.sk „Nová angažovanosť” v prozaickom súbore Uršule Kovalyk Čisté zviera)