Václav Kostelanski

12. 5. 1982
Považská Bystrica
Žáner:
próza

Výberová bibliografia

POSPÍŠIL, Ivo (prel. Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Literatúra bodka sk. Zostavili, sprievodné texty a texty o autoroch napísali Peter Balko a Peter Prokopec). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 149 – 150.

ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Bez bradaviek sa dnes slovenská literatúra nezaobíde (literatura bodka sk). In: Sme, roč. 24, 16. 11. 2016, č. 266, s. 12.

MIKŠÍK, Matúš: Už zabil. Václav Kostelanski: Incident. (Recenzia). In: Romboid, roč. I., 2015, č. 3, s. 72 – 74.

GIBOVÁ, Ivana: Aj bola chuť, aj prešla chuť. Václav Kostelanski: Chuť zabiť. In: Romboid, roč. XLVIII, 2013, č. 9, s. 66 – 67.