Václav Pankovčín photo 1

Václav Pankovčín

21. 5. 1968
Humenné
—  18. 1. 1999
Bratislava
Žáner:
literárna veda, pre deti a mládež, próza, iné

Výberová bibliografia

ŠPAČEK, Jozef: Václav Pankovčín: Marakéš. Šicke me naše! (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 119 – 121.

SUCHÝ, Viktor: Šicko od Pankovčina (Marakéš nie je v Maroku, je na východnom Slovensku neďaleko Humenného). In: Sme, roč. 26 , 30. 6. 2018, č. 150, s. 14.

ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Bez bradaviek sa dnes slovenská literatúra nezaobíde (literatura bodka sk). In: Sme, roč. 24, 16. 11. 2016, č. 266, s. 12.

KARPINSKÝ, P.: Päť x päť (antológia 25 próz súčasných slovenských autorov s krátkymi portrétmi): LIC 2011 

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

SVETOŇ, Ľuboš: Dobré ovocie (Václav Pankovčín: Tri ženy pod orechom, Bude to pekný pohreb). In: Knižná revue, roč. XVI, 1. 3.  2006, č. 5.

ČÚZY, L.: Václav Pankovčín. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

STANISLAVOVÁ, Z.: Václav Pankovčín. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. LIC, Bratislava 2005.

SABOL, J. – SOUČKOVÁ, M.: Kontexty tvorby Václava Pankovčína (Zborník materiálov z vedeckého seminára). Prešov 2001.

SUCHÝ, Viktor: Pankovčín v Prešove. (Z vedeckého života). In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 3, s. 278 – 280.

ŽEMBEROVÁ, V.: Autorská rozprávka v deväťdesiatych rokoch. Miniatúry a reflexie. Prešov 2000.

HEVEŠIOVÁ, Jana – PANKOVČÍN, Václav: Príbeh vidím pred sebou ako film (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. IX, 17. 3. 1999, č. 6, s. 12.

KRČMÉRYOVÁ, Eleonóra: A také presné... Václav Pankovčín K – 85 (4 pohľady na...). In: Dotyky, roč. XI., 1999, č. 2, s. 39.

BANČEJ, Maroš M.: Nemocničné blues. Václav Pankovčín K – 85 (4 pohľady na...). In: Dotyky, roč. XI., 1999, č. 2, s. 39.

VALACHOVIČOVÁ, Katarína: VŠkoda, že to nebol dobrý príbeh. Václav Pankovčín K – 85 (4 pohľady na...). In: Dotyky, roč. XI., 1999, č. 2, s. 39.

KASARDA, Martin: Špitál nie je hotel. Václav Pankovčín K – 85 (4 pohľady na...). In: Dotyky, roč. XI., 1999, č. 2, s. 39.

BELKOVÁ, Z.: Nikdy sa nevzdal príbehu. In: Literika, 4, 1999, č. 3.

BODACZ, Bohuš: Neodišiel, iba tu nie je. In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 5.

BODACZ, Bohuš:Reči, príbehy a opäť reči. Václav Pankovčín: K-85 (Príbeh o prerušenej mravčej ceste). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 7 – 8, s. 270 – 272.

L. Č.: Opätovné stretnutie s Pankovčínom. Václav Pankovčín: Polárny motýľ (priestor 3 x 4). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 5, s. 130 – 131.

MICHALKA, Pavol: Literárna cena VÚB '97 (Václav Pankovčín: Polárny motýľ /priestor 3x4/). In: Knižná revue, roč. VIII, 1. 4. 1998, č. 7, s. 5.

SOUČKOVÁ, Marta: Dobrý rozprávač, zlý baásnik (Václav Pankovčín: Bude to pekný pohreb). In: Knižná revue, roč. VIII, 21. 1. 1998, č. 2, s. 5.

MAKOVSKÁ, Natália: Nezomrel, nežije, nesníva, nebdie... Václav Pankovčín: Bude to pekný pohreb. (Recenzie a kritiky). In: RAK, roč. II., 1997, č. 3/4, s. 104 – 106.

FÁBRYOVÁ, Adriana: Náš tip – Václav Pankovčín: Tri ženy pod orechom. In: Knižná revue, roč. VI, 14. 8. 1996, č. 16 – 17, s. 1.

BAGALA, Koloman Kertész: Václav Pankovčín: Tri ženy pod orechom (Rozhovor + ukážka z knihy). In: Knižná revue, roč. VI, 27. 3. 1996, č. 6, s. 4.

PUCHALA, Vlado: Krajšie ako živé (Václav Pankovčín: Marakéš). In: Knižná revue, roč. V, 26. 4. 1995, č. 7, s. 6.

HAMADA, M. – BARBORÍK, V.: Václav Pankovčín: Marakéš. In: Romboid, 30, 1995, č. 5.

STANISLAVOVÁ, Z.: Priestorom spoločenskej prózy pre deti a mládež (Interpretačné štúdie). Prešov 1995.

TKÁČIKOVÁ, E.: Václav Pankovčín: Mamut v chladničke. In: Zlatý máj, 36, 1992, č. 4.