Valér Mikula photo 2

Valér Mikula

2. 11. 1949
Levoča
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, poézia, publicistika

Výberová bibliografia

ŠEDIVÝ, Róbert – MIKULA, Valér: Je málo dobrých kritikov a veľa zlých autorov (Rozhovor). In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 4, s. 192 – 202.

ČERTÍK, Jozef: Mihálikov jemný a Bakošov ostrý prechod k socialistickému realizmu. K brožúre Valéra Mikulu: Socialistický realizmus (v slovenskej poézii) – texty a interpretácie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 11, s. 68 – 74.

KOPCSAYOVÁ, Iris – MIKULA, Valér: Valér Mikula: November bol základný životný zážitok (Rozhovor). In: Rozum, roč. I, október/november 2019, č. 9/10, s. 28 – 41.

TARAGEL, Dušan – MIKULA, Valér: Medailu za kritiku určite neprijmem (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXIX, 12. 12. 2019, č. 12, s. 7 – 8.

ŠAH: Pripomíname si (Valér Mikula – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 11, s. 156 – 157.

Autor neuved.: Sloboda a Thoreau v rozhlase pred 47 rokmi (Rozhovor). In: Rozum, roč. I, september 2019, č. 8, s. 12 – 19.

ČERTÍK, Jozef: Socialistický realizmus – ako odstrašujúci príklad. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 9, s. 58 – 62.

TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 310.

CHROBÁKOVÁ, Stanislava: „Súrečenstvo" kultúr. In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 4, s. 3 – 16.

TANESKI, Zvonko: Nevymazať z pamäti (Valér Mikula, ed.: Filozofi v Novembri. Svedectvá, spomienky a dokumenty o priebehu Nežnej revolúcie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave). In: FRAKTÁL, roč. 1, 2018, č. 3, s. 152 – 154.

RÁCOVÁ, Veronika: Spracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 306 – 312.

ČERTÍK, Jozef: Diabol namiesto anjela (Profesor Valér Mikula voľným okom redaktora J. Čertíka). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 4. 7. 2018, č. 25 – 26, s. 2.

HOCHEL, Igor: Mikula, Valér: Socialistický realizmus v slovenskej poézii. Texty a interpretácie. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 1, s. 265 – 268.

HAJDUČEKOVÁ, Ivica: Metodologické inšpirácie v aktuálnom literárnovednom výskume (alebo O zmene literárnohistorickej paradigmy). (Kolektívna monografia Konfigurácie slovenského realizmu. Symbolicko-pulzačný model kultúrneho javu). In: Litikon, roč. 2, 2017, č. 1, s. 156 – 168.

ŠPAČEK, Jozef: Valér Mikula / Postinterpretácie. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 1, s. 118.

MRÁZ, Peter: Hľadanie systému (...literárnej vedy). Slovenská literárna veda 2014. In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 33.

VÁLEK, Igor: Veda, ktorá zaujme (Anton Heretik: Zlo; Valér Mikula: Postinterpretácie). In: Knižná revue, roč. XXV, 8. 4. 2015, č. 7, s. 13.

MRÁZ, Peter: Na ceste (Slovenská literárna veda 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 36.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Skladanie portrétu Štefana Strážaya (Editor Valér Mikula). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXIV, 25. 6. 2014, č. 13, s. 6.

ŠAH: Valér Mikula – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 11, s. 158.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Dokonalé dejiny slovenskej literatúry neexistujú. (Valér Mikula: Čakanie na dejiny). Recenzia. In: Sme, roč. 22, 16. 8. 2014, č. 189, s. 16.

DEBNÁR, Marek: Dejiny, presahy a konfrontácie (Slovenská literárna veda 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 31.

ZITOVÁ, Katarína: Rúcanie tabu (Valér Mikula: Démoni súhlasu i nesúhlasu). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXIX.

SZENTESIOVÁ, Lenka: Texty v kontexte (Slovenská literárna veda 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXV, XXVI.

GÁFRIK, Michal: O démonoch v ľuďoch. Valér Mikula: Démoni súhlasu a nesúhlasu (Dominik Tatarka, Miroslav Válek). In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 1, s. 32 – 33.

MRÁZ, Peter: Valér Mikula – Marcela Mikulová (eds.): Kapitoly zo slovenského realizmu. In: Knižná revue, roč. XX, 27. 10. 2010, č. 22, s.  3.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

CHMELÁR, E.: Na noži. Hodnotný výber so zlomyseľným koncom (Miroslav Válek: Básnické dielo). In: Knižná revue, 17, 2007, č. 1.

DRÚK, Slávo: Škoda. Valér Mikula a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. (Recenzia). In: Rak, roč. XI., 2006, č. 12, s. 41 – 46.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

VALCEROVÁ, A.: Valér Mikula. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

HOCHEL, Braňo: Portrét RAK-a (Valér Mikula). In: Rak, roč. VII., 2002, č. 1, s. 40 – 43.

BŽOCH, J.: Nestarnúce umenie kritiky. In: Sme, roč. 9, 18. 1. 2001.

HABLÁK, A.: Niekoľko poznámok (Valér Mikula: 5 x 5 a iné kritiky). In: Romboid, 36, 2001, č. 3.

HOCHEL, B.: Kritika, pútavé čítania (Valér Mikula: 5 x 5 a iné kritiky). In: Kultúrny život, 2, 2001, č. 20.

PRUŠKOVÁ, Z.: Valér Mikula: 5 x 5 a iné kritiky. In: Slovenská literatúra, 48, 2001, č. 1.

GÁLIS, V.: Anarchokonzervatívec. In: Domino fórum, 9, 2000, č. 42.

GÁLIS, V.: Nespokojný Mikula (Valér Mikula: Na zapadákove nič nového). In: Os, 2000, č. 5.

MACSOVSZKY, Peter: A ešte k tej hierarchizácii. Valér Mikula: Nečakanie na lepšie časy. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 1, s. 82 – 83.

HOCHEL, Igor: O kritike a inom brilantne a briskne. Valér Mikula: Nečakanie na lepšie časy. (Recenzia). In: Romboid, 35, 2000, č. 1, s. 81 – 82.

MARČOK, V.: Nič na človeku nie je ľudskejšie, ako nedokonalosť jeho činov (Valér Mikula a kol.: Slovník slovenských spisovatelů). In: Knižná revue, roč. X, 19. 1. 2000, č. 2, s. 3.

MINÁRIK, J.: Mikulov slovník (Valér Mikula a kol.: Slovník slovenských spisovateľov). In: Literárny týždenník, 13, 2000, č. 11.

PŘÍHODOVÁ, D.: Naozaj? (Valér Mikula a kol.: Slovník slovenských spisovateľov). In: Literárny týždenník, 13, 2000, č. 3.

TARANENKOVÁ, I.: Slovník slovenských spisovateľov (Valér Mikula a kol.: Slovník slovenských spisovateľov). In: Slovenská literatúra, 47, 2000, č. 6.

FERKO, Miloš: Otázniky nad včerajškom (Valér Mikula: Nečakanie na lepšie časy). In: Knižná revue, roč. IX,  12. 5. 1999, č. 10, s. 5.

GAJDOŠ, M.: Radosť zo skepsy (Valér Mikula: Nečakanie na lepšie časy). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 9.

HOCHEL, B.: O kom je Mikula (Valér Mikula: Nečakanie na lepšie časy). In: Os, 1999, č. 8.

MAŤOVČÍK, A.: Neskreslený pohľad!? (Valér Mikula a kol.: Slovník slovenských spisovateľov). In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 47.

PROKEŠOVÁ, Viera – MIKULA, Valér: Prečo sa u nás lepšie žije... (Rozhovor).In: Knižná revue, roč. IX, 31. 3. 1999, č. 7, s. 12.

FERKO, Miloš: Osvetlená galéria (A. Bokníková, L. Čúzy, P. Darovec, D. Kročanová, V. Mikula, J. Zambor: Portréty slovenských spisovateľov I). In: Knižná revue, roč. IX, 3. 2. 1999, č. 3, s. 5.

ZELINSKÝ, Miroslav: Valér Mikula: Od baroka k postmoderne. (Konfrontácie c / z). In: Romboid, roč. XXXIII, 1998, č. 3, s. 26 – 28.

CVIKOVÁ, Jana: Valér Mikula: Od baroka k postmoderne. (Konfrontácie c / z). In: Romboid, roč. XXXIII, 1998, č. 3, s. 26 – 28.

DAROVEC, P.: Stále zjemňovaná vnímavosť (Valér Mikula: Od baroka k postmoderne). In: Os, 1998, č. 6.

VALCEROVÁ-BACIGÁLOVÁ, A.: Valér Mikula: Od baroka k postmoderne. In: Slovenská literatúra, 45, 1998, č. 3.

CHROBÁKOVÁ, S. – MIKULA, V.: Nech to tu erdží! (Rozhovor). In: Fragment, 9, 1995, č. 2.

MATEJOV, F.: Fedor Matejov o Valérovi Mikulovi. In: Dotyky, 5, 1993, č. 5.

HRIVNÁK, T.: Naňho! (Valér Mikula: Literárne observatórium). In: Slovenské pohľady, 107, 1991, č. 12.

ČERTÍK, J.: Valér Mikula, Štefan Moravčík: Básne na telo. In: Kultúrny život, 24, 1990, č. 10.

ČÚZY, L.: Ostro a cieľavedome (Valér Mikula: Literárne observatórium). In: Literárny týždenník, 3, 1990, č. 7.

CHROBÁKOVÁ, S.: Od posledného súdu k Adamovi (Valér Mikula: Literárne observatórium). In: Romboid, 25, 1990, č. 3.

NOGE, J.: Valér Mikula: Literárne observatórium. In: Slovenská literatúra, 37, 1990, č. 5.

ŠTRAUS, F.: Nie všetko dala, čo mala (Valér Mikula, Štefan Moravčík: Básne na telo). In: Literárny týždenník, 3, 1990, č. 46.

ŠTRASSER, J. – MIKULA, V.: Na slovo s Valérom Mikulom (Rozhovor). In: Slovenské pohľady, 105, 1989, č. 4.

BARBÍRIKOVÁ-BOLDIŠOVÁ, E.: Hľadanie a nachádzanie (Valér Mikula: Hľadanie systému obraznosti). In: Romboid, 23, 1988, č. 9.

BÁTOROVÁ, M.: Valér Mikula, Peter Zajac: Literárne rozhľady. In: Slovenská literatúra, 35, 1988, č. 3.

CHROBÁKOVÁ, S.: Žiakovo hľadanie Mikulu (Valér Mikula: Hľadanie systému obraznosti). In: Romboid, 23, 1988, č. 8.

MATHAUSER, Z.: Hľadanie a nachádzanie (Valér Mikula: Hľadanie systému obraznosti). In: Slovenské pohľady, 104, 1988, č. 6.

ŽIAK, M.: Miloš Žiak číta Valéra Mikulu (Valér Mikula: Hľadanie systému obraznosti). In: Romboid, 23, 1988, č. 1.

ČUPOVÁ, J.: Pozoruhodné generačné vystúpenie (Valér Mikula, Peter Zajac: Literárne rozhľady). In: Romboid, 22, 1987, č. 1.

BLAHOVÁ, A. – MIKULA, V.: Naše interview s Valérom Mikulom. In: Nové slovo mladých, 4, 1981, č. 8.