Valér Mikula photo 2

Valér Mikula

2. 11. 1949
Levoča
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, poézia, publicistika

Životopis autora

Valér MIKULA sa narodil 2. novembra 1949 v Levoči. Absolvoval Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Spišskej Novej Vsi. Po maturite študoval dva semestre vedecký komunizmus a sociológiu, potom slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1967 – 1973). V rokoch 1973 – 1976 pracoval v Kabinete literárnej komunikácie Pedagogickej fakulty v Nitre, potom v literárnej redakcii Československého rozhlasu v Bratislave, 1977 – 1978 bol interným ašpirantom v Literárnovednom ústave SAV. V rokoch 1979 – 1985 pôsobil ako odborný asistent na Katedre slovenského jazyka a literatúry PF UK v Trnave. Od roku 1985 pôsobí na bratislavskej katedre, kde bol v roku 1992 menovaný za docenta a roku 1997 za profesora. V rokoch 1988 – 1990 bol externým redaktorom Slovenských pohľadov, po novembri 1989 bol krátko prodekanom FF UK, 1990 – 1994 pôsobil na univerzitách v Clermont-Ferrand a Bordeaux, v rokoch 1998 – 2001 vykonával funkciu vedúceho katedry, v rokoch 2005 – 2006 bol hosťujúcim profesorom na univerzite INALCO v Paríži. Roku 2019 bol ocenený Zlatou medailou Univerzity Komenského.