Foto © Peter Procházka

Vasiľ (Vasyľ) Choma

18. 5. 1927
Miková
—  21. 4. 2017
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda
Vasil CHOMA študoval na gymnáziách v Prešove a v Humennom, kde r. 1949 maturoval, 1949 – 51 filozofiu a ruštinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, 1951 – 56 na Filozofickej fakulte Št. univerzity A. Ždanova v Petrohrade. R. 1956 – 58 prednášal ruský jazyk a literatúru na Vysokej škole pedagogickej v Prešove a 1960 – 69 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, medzitým 1958 – 60 ústredný školský inšpektor na Povereníctve školstva a kultúry, 1969 – 73 námestník ministra kultúry v Bratislave, 1973 – 84 pracovník Ministerstva… Čítať ďalej