Veronika Dianišková photo 1

Veronika Dianišková

21. 2. 1986
Bratislava
Žáner:
dráma, poézia, pre deti a mládež

Výberová bibliografia

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Ako sa objavuje čaro. Recenzia na Pirátske rozprávky. In: Romboid, ročník LV, 2020, č. 6, s. 80 – 82.

Autor neuved.: Veronika Dianišková (o autorke + ukážky z tvorby). In: Vertigo, nov. 2020, č. 1, s. 20 – 22..

SOUČKOVÁ, Marta: Medziriadky. In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 2, s. 117 – 124.

ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, Marína: Priestory a hlasy v básnickom imagináriu Veroniky Dianiškovej (Veronika Dianišková: Správy z nedomovov). Kritika. In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 1, s. 159 – 161.

NAVRÁTIL, Martin: Slovenská poézia 2017 (Hodnotenie literatúry roku 2017). In: Romboid, roč. LIII, jún 2018, č. 5 – 6, s. 72 – 73.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Posolstvo človeka (Recenzia na novú knihu mladej poetky Veroniky Dianiškovej). In: Postoj, 19. 1. 2018.
https://www.postoj.sk/29974/posolstvo-cloveku

HRABČÁKOVÁ, Katarína: Pohyb ako nutnosť. (literárnokritická štúdia). (V. Dianišková: Labyrint okolo rúk). In: Vertigo, 2016, č. 2, s. 42 – 45.

HOSTOVÁ, Ivana: nie ● poéziu podľa značky ● fontu ● gesta ● pózy ● ceny ● (ne)printovosti ● stupňa ● ušľachtilosti myšlienky (Slovenská nedebutová poézia 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 3.

Autor neuved.: Autorka recenzie, poetka a dramatička Veronika Dianišková (1986), sa dlhodobo benuje výskumu... (kniha Nican mopohua). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, s. 21.

BRÜCK, Miroslav: Veronika Dianišková: Zlaté pávy sa rozpadnú na sneh (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 22. 4. 2015, č. 8, s. 7.

BIZNÁROVÁ, Lucia: Básne, ktoré sa chcú stať. Veronika Dianišková: Zlaté pávy sa rozpadnú na sneh. (Recenzie). In: Romboid, roč. L, 2015, č. 4, s. 65 – 67.

BANČEJ, M.: Príliv poézie. In: Romboid, 44, 2007, č. 7, s. 66 – 67.

HAUGOVÁ, M.: Pomalé rozpínanie ruže. In: Knižná revue, 17, 2007, č. 6, s. 1.

MATEJOV, R.: Cesta k dubisku. In: Knižná revue, 17, 2007, č. 14 – 15, s. XVI – príloha.

ŠRANK, J.: Niečo ako poézia. In: VLNA, 2007, č. 30 – 31, s. 104 – 106.