Veronika Šikulová

15. 3. 1967
Modra
Žáner:
esej, literatúra faktu, pre deti a mládež, próza, iné
Krajina:
Slovensko

Výberová bibliografia

MIHALKOVIČ, Boris: Z literárneho zápisníka (o knihe Líštičky majú rady taplo). In: Fraktál, roč. 7, 2024, č. 1, s. 191 – 193.

DOPJEROVÁ, Mária Danthine: Chcela by som maľovať, komponovať a byť doktorka. Rozhovor s Vedronikou Šikulovou. In: Glosolália, roč. 12, 2023, č. 3, s. 115– 123.

JANECOVÁ, Tamara: Postoj, chvíľa.... Recenzia (Líštičky majú rady teplo). In: Glosolália, roč. 12, 2023, č. 3, s. 111– 113.

ŽIBRITOVSKÁ, Alexandra: Cesta radostnými dňami. Recenzia (Radosti a dni). In: Glosolália, roč. 12, 2023, č. 3, s. 107– 108.

VALLOVÁ, Miroslava: Slová ako kamene (recenzia). In: Knižná revue, roč. XXXII., č. 6, 2022, s. 32.

ANDRIČÍKOVÁ, Markéta: Dunčo a jeho rodina (recenzia na knihu Pozor, bodkovaný pes!). In: Knižná revue, roč. 32, 2022, č. 1, s. 8.

URBANOVÁ, Svatava: Puntíkovaný svet (recentia Veronika Šikulová: Pozor, bodkovaný pes!). In: Fraktál, ​roč. 5, 2022, č. 4, s. 189 – 191.

FEDORKOVÁ, Andrea: Rozprávka o dievčisku. Recenzia (Tremolo ostinato). In: Fraktál, roč. 5, 2022, č. 1, s. 173 – 176.

BYSTRZAK, Magdalena: Nech sa deje čokoľvek (Veronika Šikulová: Tremolo ostinato). Recenzia. In: PLAV, 5.11.2021. Dostupné online tu.

ANDREJČÁKOVÁ, Jarmila: Tú knihu som si pritúlila (Veronika Šikulová: Tremolo ostinato). Recenzia. In: Rozum, roč. II, 2020, č. 10 – 11, s. 53.

PÚČEK, Ján: Sedem esejí o smrteľných hriechoch, sedem vstupov do pekla (Očistec: Jana Juráňová, Juraj Malíček, Peter Michalovič, Boris Ondreička, Veronika Šikulová, Zuzana Gindl-Tatárová, Saša Uhlová). Reflexie, glosy, recenzie. In: Rozum, roč. II, marec 2020, č. 3, s. 52 – 53.

KOPCSAYOVÁ, Iris: Veronika Šikulová: Každý ma kopol do zadku (Rozhovor). In: Rozum, roč. I, december 2019, č. 11, s. 14 – 25.

CSIBA, Karol: Zvýrazňovanie autobiografického písania. In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 4, s. 80.

ČORNÁ, Tina – ŠIKULOVÁ, Veronika: Nejako sme zabudli, že zo dna pohára stúpa hviezda (Rozhovor). In: Vlna, roč. XXI, 2019, č. 80, s. 106 – 111.

CSIBA, Karol: Mesto a umenie v súčasnej slovenskej próze. Voľné uvažovanie na tému. In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 2, s. 109 – 111.

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 93.

VILIKOVSKÁ, Zuzana: Denisa Fulmeková a Veronika Šikulová (Tipy nadnes. Letná čitáreň U červeného raka Bratislava). In: Sme, roč. 25, 15. 8. 2017, č. 188, s. 16.

ŠAH: Veronika Šikulová – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 3, s. 160.

JARÁBEK, Mikuláš: Opojné a prchavé hodnoty Petrichora. Veronika Šikulová: Petrichor. (Recenzia). In: Romboid, roč. LII, február 2017, č. 1 – 2, s. 152 – 154.

-MN-: Rozhovory súčasnosti. (V kníhkupectve Artforum v Bratislave). In: Knižná revue, roč. XXVI, 25. 2. 2016, č. 2, s. 2.

WANKEOVÁ, Jarmila: Čo priniesla Bibliotéka. (V. Šikulová: Petrichor). In: Nové slovo, 9. 12. 2016.
http://www.noveslovo.sk/c/Co_priniesla_Biblioteka

KOPCSAYOVÁ, Iris: Šikulová ohlasuje zmenu písania. (V. Šikulová: Petrichor). In: Sme, roč. 24, 18. 10. 2016, č. 242, s. 12.

HOLETZOVÁ, Katarína: Svet vôní podľa Veroniky Šikulovej (V. Šikulová: Petrichor). In: Sme, roč. 24, 7. 10. 2016, č. 233, príloha Magazín o knihách, s. XVII.

ŠPAČEK, Jozef: Veronika Šikulová / Moyzesovo kvarteto XL.(Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 111.

-rm- -kz- -mševc: Festival literatúry.  In: Knižná revue, roč. XXV, 21. 10. 2015, č. 21, s. 2.

-kz-: Festival literatúry. In: Knižná revue, roč. XXV, 7. 10. 2015, č. 20, s. 3 – 4.

Autor neuved.: Knižné leto... (V Letnej čitárni U červeného raka). In: Knižná revue, roč. XXV, 9. 9. 2015, č. 18, s. 2.

HALVONÍK, Alexander: Veronika Šikulová: Medzerový plod (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 20. 5. 2015, č. 10, s. 6.

CSIBA, Karol: "Úryvok" z minuloročnej zostavy próz (tridsať kníh a ešte jeden malý literárny apendix). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 15.

Autor neuved:: Anasoft litera fest 2015. In: Knižná revue, roč. XXV, 6. 5. 2015, č. 9, s. 7.

PETRÍK, Vladimír: Veronika Šikulová: Freska v dome (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 11. 3. 2015, č. 5, s. 8.

GÖRÖZDI, Judit. Két kultúrában – vice versa. Magyar-szlovák és szlovák-magyar átmenetek Závada Pál Jadviga párnája és Veronika Šikulová Menettérti c. regényeiben és fordításaikban. In: Átmenetdiskurzusok. Irodalom és kultúrtörténeti tanulmányok. Bukarest; Kolozsvár:
Sepsiszentgyörgy : RHT Kiadó – Erdélyi Múzeum Egyesület, 2015, s. 19 – 31. (V dvoch kultúrach – vice versa. Maďarsko-slovenské a slovensko-maďarské prechody v románoch  Jadviginom vankúšiku Pála Závadu a v Miestach v sieti Veroniky Šikulovej a v ich prekladoch).

CSIBA, Karol: Autobiografickosť v prózach Veroniky Šikulovej (uvažovanie o prózach Freska v dome a Medzerový plod). In: Romboid, roč. 50, 2015, č. 9 ˜– 10, s.85 – 88.

KASARDA, Martin: Som netolerantná knihovníčka. (Rozhovor). In: Sme, roč. 23, 30. 10. 2015, č. 251, príl. Bibliotéka – O knihách, s. VI.

ŠIMONÁKOVÁ, Martina: Dni slovenskej literatúry o slobode aj o Slobodovi. In: Pravda, roč. XXV, 8. 10. 2015, č. 232, s. 40.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/369992-dni-slovenskej-literatury-o-slobodovi-aj-o-slobode/

MAJERČÁKOVÁ, Mária: Veronika Šikulová: Freska v dome. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 9, s. 108 – 109.

GRÜNMANNOVÁ, Beata: Maják Anasoftu v knižnom pralese. In: Sme, roč. 23, 25. 9. 2015, č. 221, príl.: O knihách, s. III.

ŠIMOŇÁKOVÁ, Martina: Cenu Anasoft litera získal osobný príbeh. In: Pravda, roč. XXV, 24. 9. 2015, č. 220, s. 41 a 1 (foto – Prestížna cena Anasoft litera pre Šikulovú).

HUDEC, Marek: Zostať v tieni otca? To už Šikulovej nehrozí. In: Sme, roč. 23, 24, 9, 2015, č. 220, s. 14.

BARBORÍK, Vladimír: Diptych. Veronika Škulová: Freska v dome, Veronika Šikulová: Medzerový plod. (Trasovisko). In: Romboid, roč. I., 2015, č. 5 – 6, s. 54 – 59.

PETRÍK, Vladimír: Čítanie o domove. (Kniha týždňa. Veronika Šikulová: Medzerový plod). In: Pravda, roč. XXV., 30. – 31. 5. 2015, č. 123, s. 34.
aj: https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/357015-kniha-tyzdna-citanie-o-domove/
(2. 6. 2015)

LITVÁK, Ján: Veronika Šikulová píše ako nezmyslov zbavená. http://kultura.sme.sk/c/7656301/veronika-sikulova-pise-ako-nezmyslov-zbavena.html

KORBOVÁ, Martina: Na svete je dobre. In: Glosolália, 2015, č. 3, s. 93 – 97.

MIKŠÍK, Matúš: Medzera, medzerový, medzerovitosť. In: Glosolália, 2015, č. 3, s. 93 – 97.

ŠPAČEK, Jozef: Výrazný nával čírej človečiny.  In: Nové slovo, 13. apríla 2015.
http://www.noveslovo.sk/c/Vyrazny_naval_cirej_cloveciny

ZAJAC, Peter: Život a smrť v Arkádiách Veroniky Šikulovej. In: denník N, 9. apríla 2015.(recenzia na Medzerový plod aj Fresku v dome).
https://dennikn.sk/95698/zivot-a-smrt-v-arkadiach-veroniky-sikulovej/

DVOŘÁKOVÁ, Helena: Čítanie z fresky pamäti. (Kniha týždňa). In: Pravda, roč. XXV, 4. – 5. 4. 2015, č. 78, s. 30.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/351283-citanie-z-fresky-pamati/
(8. 4. 2015)

mak: Medzi finalistami Anasoft litery sú Šikulova aj Vilikovský. In: Pravda 18. 3. 2015.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/349110-medzi-finalistami-anasoft-litery-su-sikulova-aj-vilikovsky/

LITVÁK, Ján: Objavuje to, čo už dávno zmizlo. In: Sme, roč. 23, 20. 2. 2015, č. 42, s. 14.
http://kultura.sme.sk/c/7656301/veronika-sikulova-pise-ako-nezmyslov-zbavena.html
(pod iným názvom ako v tlači)

ZÁVADA, Pál: Príbuzenský predslov a poďakovanie. (Esej na sobotu). In: Pravda-Víkend,  roč. XXV, 14. – 15. 2. 2015, č. 37, s. 33 – 34.

LITVÁK, Ján: Básnik z podvínového mesta. In: Sme, roč. 23, 29. 1. 2015, č. 23, s. 14.

PASSIA, Radoslav - TARANENKOVÁ, Ivana, eds.:Hľadanie súčasnosti, Bratislava: Literárne informačné centrum, 2014.

MAJERČÁKOVÁ, Mária: Prozaická mozaika. Vývinové zmeny v poetike Veroniky Šikulovej. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 1, s. 40 – 45.

DVOŘÁKOVÁ, Helen – ŠIKULOVÁ, Veronika: Veronika Šikulová: Na Vianoce mám dvere otvorené. In: Pravda, roč. XXIV, 23. 12. 2014, č. 294, s. 20 – 22.

MASARYK, Matej: Spod svetra. In: Rak, 2014, s. 47 – 50.

-hab-: Šťavnaté úryvky (Veronika Šikulová: Diera do svetra). In: Knižná revue, roč. XXIII, 29. 5. 2013, č. 11, s. 3.

ČÚZY, Ladislav: Veronika Šikulová: Diera do svetra. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 7 – 8, s. 269 – 270.

MATEJOV, Radoslav: Diera do svetra (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIII, 20. 3. 2013, č. 6, s. 5.

MIHALKOVÁ, Gabriela: Naračné stratégie v románe Veroniky Šikulová Miesta v sieti. In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000.
Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešov, 2013, s. 191 – 201.

LEŠOVÁ, Daniela: Veronika Šikulová: Miesta v sieti. TOP 5 (slovenská literárna a výtvarná scéna 2011 v odbornej reflexii). Prešov : Face, 2013.

CSIBA, Karol: Dráždivé chute slovenskej prózy (Slovenská próza 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 15.

PODHRADSKÁ, Anna – ŠIKULOVÁ, Anna: Nemám rada tieto sviatky (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXII, 12. 12. 2012, č. 25 – 26, s. 45.

CSIBA, Karol: Fragmenty slovenskej prózy 2011 (25 887 znakov o pôvodnej literatúre). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s.14.

MIHALKOVÁ, Gabriela: Spomienky ako siete (V. Šikulová: Miesta v sieti). In: Rak, roč. 17, 2012, č. 5, s. 43 – 45.

DROZDOVÁ, Slávka: Veronika Šikulová román písať nechcela (Miesta v sieti). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, s. 2.

DEBNÁROVÁ, Alexandra: Veronika Šikulová: Miesta v sieti. In: Knižná revue, roč. XXI, 8. 6. 2011, č. 12, s. 1.

PRUŠKOVÁ, Zora: Trikrát v prvej osobe. In: Romboid, 2011, roč. XLVI, č. 8, s. 64 – 65.

KARPINSKÝ, Peter.: Päť x päť (antológia 25 próz súčasných slovenských autorov s krátkymi portrétmi): LIC 2011.

HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. VII.

PODRACKÁ, Dana – ŠIKULOVÁ, Veronika: Zhovárame sa potme a mračkujeme (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XX, 5. 1. 2010, č. 1, s. 12.

PODRACKÁ, Dana: Veronika Šikulová: Domček jedným ťahom. In: Knižná revue, roč. XX, 5. 1. 2010, č. 1, s. 1.

KOPCSAYOVÁ, Iris: Spisovateľka Veronika Šikulová: Bola som dcéra a už som mama. (Rozhovor). In: Sme, príl. TV oko, 7. 1. 2010.

BARBORÍK, Vladimír. Poznámky na margo úprimnosti. In: Vlna, roč. 12, 2010, č. 42, s. 15 – 157.

PARILÁKOVÁ, Soňa: Spomienky z domčeka alebo Ako sa vykosiť zo smútku. In: Romboid, 2010, roč. XLV, č. 9, s. 97 – l00.

SOUČKOVÁ, Marta: Jedným ťahom napísané. In: Rak, roč. 15, 2010, č. 10, s. 39 – 40.

TARANENKOVÁ, Ivana. Nekrológy o svete, ktorý už nie je. In: Žurnál, 2009, roč. III, č. 51 – 52, s. 44.

MAŤOVČÍK, Augustín a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

FARKAŠOVÁ, Etela: Živá fantázia (Veronika Šikulová: To mlieko má horúčku). In: Knižná revue, roč. XVII, 11. 4. 2007, č. 7, s. 5.

MARČOK, Viliam. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

MIKULA, Valér a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

KOPČA, Marek.: Magická autonómia (V. Šikulová: Mesačná dúha). In: Rak, 8, 2003, č. 4.

FARKAŠOVÁ, Etela.: Ženská svojbytnosť (V. Šikulová: Mesačná dúha). In: Knižná revue, roč. XII, 30. 10. 2002, č. 22, s. 5.

MIHALKOVIČ, Jozef: Veronike na privítanie novej knižky. Veronika Šikulová: Mesačná dúha). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 10, s. 112 – 113.

GAJDOŠ, Martin: Majstri a učenci. Veronika Šikulová: Mesačná dúha. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 118, 2002, č. 10, s. 111 – 1112.

SUBALLYOVÁ, Ľ. – ŠIKULOVÁ, V.: Nepíšem preto, aby som sa spovedala (Rozhovor). In: Pravda, zv. 12, č. 209, 9. 9. 2002.

ZÁVADOVÁ, Dana: Život bez presných pravidel (V. Šikulová: Mesačná dúha). In: Dotyky, 14, 2002, č. 2.

BODACZ, Bohuš.: Zaklínanie času. Veronika Šikulová: Z obloka. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 6, s. 116 – 118.

BODACZ, Bohuš – ŠIKULOVÁ, Veronika: Ako sa kráča po schodoch do literatúry (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. X, 11. 10. 2000, č. 21, s. 12.

ŠIKULA, Bystrík: Cesta (Veronika Šikulová: Z obloka). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. V. + 116, 2000, č. 2, s. 90 – 91.

MATEJOV, Radoslav: Priestor existencie (Veronika Šikulová: Z obloka). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. V. + 116, 2000, č. 2, s. 88 – 90.

ŠIKULA, Bystrík.: Cesta (V. Šikulová: Z obloka). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 2.

TARANENKOVÁ, Ivana: Poetická všednosť či poetizované banality? Veronika Šikulová: Z obloka. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 3, s. 75.

-red.-: Ceny Slovenských pohľadov za rok 1999. In: Slovenské pohľady, roč. V. + 116, 2000, č. 2, s. 154.

ŠKOTKA, Marian: Každodenné čriepky dňa (Veronika Šikulová: Z obloka), In: Knižná revue, roč. IX, 7. 12. 1999, č. 25 – 26, s. 18.

ČÚZY, Ladislav: Z rodinného kruhu (V. Šikulová: Z obloka). In: Slovo, 1, 1999, č. 34.

HABLÁK, Andrej: Môže byť utrpenie niekedy súkromné? (V. Šikulová: Z obloka). In: Dotyky, roč. XI, 1999, č. 8.

HARÁK, Ivo: Próza. Próza? Próza! V. Šikulová: Odtiene. (Recenzia). In: Dotyky, roč. XI, 1999, č. 3 – 4, s. 41 – 42.

KRŠÁKOVÁ, Dana: So spadnutou reťazou (V. Šikulová: Z obloka). In: Rak, 4, 1999, č. 6.

ZÁVADOVÁ, Dana: Mátoha parohatá (V. Šikulová: Z obloka). In: Dotyky, 11, 1999, č. 8.

BODACZ, Bohuš: Citový denník (V. Šikulová: Odtiene) In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 16.

BOMBÍKOVÁ, P.: Veronika Šikulová: Odtiene. In: Rak, 2, 1997, č. 6.

DRUGOVÁ, I.: Správne korenie (V. Šikulová: Odtiene) In: Slovenské pohľady, IV. + 113, 1997, č. 9.

KUPŠOVÁ, Monika: Metamorfózy slova (V. Šikulová: Odtiene) In: Knižná revue, roč. VII, 1997, č. 12.

LITVÁK, Ján.: V znamení kométy (V. Šikulová: Odtiene) In: Slovenské pohľady, IV. + 113, 1997, č. 6.

MALEC, I.: Len nenáročné momentky (V. Šikulová: Odtiene) In: Romboid, 32, 1997, č. 4.

PODRACKÁ, Dana.: Som osika, som kaňa (V. Šikulová: Odtiene) In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 16.

TEPLANOVÁ, E.: Dúha! Dúha! Dúha! (V. Šikulová: Odtiene) In: Dotyky, 9, 1997, č. 6.