Veronika Šramatyová

Žáner:
poézia

Výberová bibliografia

HOSTOVÁ, Ivana: Hlava, rodina, rodidlá, palce, oči, hrdina, dub, stroj (Veronika Šramatyová: Rodinné konštelácie). Kritika. In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 3, s. 121 – 124.

RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XVII.

DIANIŠKOVÁ, Veronika: Nutnosť znovunájdenia (Veronika Šramatyová: untitled). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 28. 4. 2010, č. 9, s. 5.