Viera Benková photo 1

Viera Benková

23. 4. 1939
Báčsky Petrovec (Srbsko)
Žáner:
esej, poézia, pre deti a mládež, próza, publicistika, rozhlasová tvorba

Napísali o autorovi

... Na jednej strane úsmevne lyrická, so zmyslom pre krásy prírody i ľudského života, na druhej strane vážna, nesúca starosť o svet, o jeho stredy (a tie môžu byť podľa autorky kdekoľvek, kde sa  cítime dobre), a aj o jeho okraje, na ktorých sa občas dobrovoľne či nedobrovoľne ocitáme nielen ako jednotlivci, ale aj ako spoločenstvá.
                                                                                                                                                                                                                                                                       

E. Farkašová

Podľa kritiky literárny vývin autorky sprevádzal postupný prechod od  pôvodného intenzívneho lyrizmu  a senzualizmu k väčšej reflexívnosti a intuitívnosti, ktorou jej východisková poloha získala prehĺbenejší a subtílnejší rozmer. Myslím si, že práve román Stred sveta dobre ilustruje proces  prelínania dvoch línií v autorkinej tvorbe, ich syntézu, ktorej žičí aj žáner sčasti dokumentárneho, resp. memoárového, sčasti lyricko-reflektívneho textu.
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

S. Boldocký